સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નું જીવન ચરિત્ર

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એ ભારતીય રાજનીતિજ્ઞ હતા, જે ભારતની સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં મહત્વનો યોગદાન આપ્યો હતો. તે 31 ઓક્ટોબર, 1875માં ગુજરાતના નાડિયાદમાં જન્મ્યા હતા. પટેલ પૂર્વે એક વકીલ હતા અને તેની શિક્ષણને મુખ્ય તરીકે આંગ્રેજી શાળામાં મેળવી. તે આંગ્રેજી ભાષામાં પ્રાવીણ્ય મેળવી હતી અને તેની યોગ્યતા દ્વારા તેને સૌથી પ્રથમ વકીલાતની અનુમતિ મળી.

પટેલનો પ્રાથમિક ધ્યેય હંમેશાં રાષ્ટ્રપ્રેમ અને જનજીવનની સેવા હતી. તે મુખ્ય રાષ્ટ્રપ્રમુખ અને બંધુ ચરિત્રના કર્તા તરીકે ઓળખાય છે. પટેલ આંગ્રેજો દ્વારા ભારતીય ભૂપૃષ્ઠને ટૂંક કરી રાખવામાં ખૂબ હુંકાર્ય કર્યો હતો. તે તમામ રાજ્યોને એકીકરણ કરીને ભારતની એકતા અને એકત્વની શક્તિ વધારી હતી. આ માટે તેને "લોહપુરુષ" અને "એક પ્રાણ, એક દેશ, એક વચન" આપતો. તે ભારતીય ભૂપૃષ્ઠની છેલ્લી એકતાવાદી દંધાકાર છતાં જ આપી દીધી.

સવિનયની સરહદોને બંધારતી સંઘ તેમજ આંગ્રેજ સરકાર દ્વારા વિભાજ્યાત થયેલ પરંતુ એકતાને કોઈ કિંચિત નહીં આપતો. તે ભારતને 1947માં પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ સાથે સૌથી નાના રાજકીય સંગઠન કાંગ્રેસ પાછળ જોડી આપ્યો અને ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય મધ્યપ્રદેશ ની સ્થાપના કરી.

વલ્લભભાઈ પટેલને સરદાર કેહવામાં પણ વાપરવામાં આવ્યું છે કારણકે તેમણે સારી પ્રશાસનિક ક્ષમતા, આપત્તિ સંભાવનાઓ અને સમાનતાને મુકાબલે જ આપી હતી. તેને 15 ડિસેમ્બર, 1950માં ભારતના પહેલા પ્રધાનમંત્રી તરીકે નીયમિત કરવામાં આવ્યું. પરંતુ, એક વર્ષ બાદ તેમની મૃત્યુ થઈ ગઈ. તેમને સત્તા અને સ્થાયિત્વને ખોટાંના માર્ગને પસાર કરવામાં આવેલા હતા, પરંતુ તેમણે હંમેશાં ભારતીય જનતાની સેવા કરી.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ભારતીય આધુનિક ઇતિહાસમાં એક મહત્ત્વનું વ્યક્તિ છે. તે પાટેલને "લૌહ પુરુષ" અથવા "આર્ડીનેરી ઓફ ઇન્ડિયા" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પટેલનું જીવન અને કાર્યકાળ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તેમને ભારતીય એકીકૃતતાને રાષ્ટ્રીય એકીકૃતતા અને વિભાજનને અટકાવી દારૂની સંરક્ષણ પ્રદાન કરવામાં આવ્યું.

વલ્લભભાઈ પટેલ 31 અક્ટોબર 1875ના રોજ ગુજરાતના નડીયાદની સિકંદરાબાદ ગામમાં જન્મ્યા. તેના પિતાનું નામ જાવાહરલાલ થયું. પટેલનું પ્રાથમિક શિક્ષણ કાપડી તાલુકામાં થતું હતું. તેને પછી અમદાવાદની લેફાફાની વિદ્યાલયમાં પાઠ પડ્યું. પછી તે આપત્તિઓને જેળ્યો નહીં અને ૧૮૯૫માં ભારતીય નાગરિકતા અવકાશને મેળવી લેવાની ઇચ્છાથી લંડનની ઇનર ટેંપલ કૉલેજમાં પડવા માટે રજિસ્ટર કરી. પછી તે વિભાજનની હેતુઓને સમજવામાં આવી તેમનો નિષ્ણાંત વાંચવામાં આવ્યો અને પછી પોતાની પ્રવૃત્તિઓ વિચારી અમદાવાદ લૌ છોડી ને સરદાર નામ લઈ લીધે.

તેમની જીવનમાં વધુ મહત્વની એક ઘટના તેમના અમદાવાદ શિક્ષકો એસોસિએશનમાં શામિલ થવા માટે થઈ હતી. આ સંઘમાં પટેલનું કાર્ય મહત્ત્વપૂર્ણ હતું કારણ કે તેને આપત્તિઓની સમજ હતી અને તેને છોડીને લોકોને અટકાવવી પાડવી આવતી હતી.

સરદાર પટેલ પછીના વર્ષોમાં અમદાવાદ નગરપાલિકામાં કાર્યરત રહ્યા અને વધુમાં વધુ વાંચવા માટે ન્યાયમંદિરમાં પણ કાર્ય કર્યો. તેમનો નેતૃત્વ દ્વારા અમદાવાદમાં કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ વિકાસમાં મહત્ત્વનો યોગદાન આપ્યો. તેમની પ્રમુખ પ્રવૃત્તિઓમાંથી એક આપત્તિઓની જમાવટી પરિસ્થિતિમાં નગરપાલિકાની આપત્તિઓનો સમાધાન કરી નક્કી કરવામાં આવી. તેમને આપત્તિઓનો સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ નિષ્ઠાથી કરવામાં આવ્યો અને તેમની આપત્તિઓને સમાધાન મળ્યો છે.

ભારતીય આધુનિકતાની રાષ્ટ્રીય એકીકૃતતાને સાર્વત્રિક રૂપે પ્રમાણે મળતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી વચ્ચેનો કાંગ્રેસનો મધ્યસ્થ સમઝેલો ગણિત તથા એકીકૃતતાને અમલમાં લાવવાના મોટા પ્રયાસો કર્યાં છે. તેમની સાંપ્રદાયિક સામાજિક બંધારણો અને વિચારોને આધુનિકતા સાથે મળાવવામાં આવેલા અમદાવાદને સમગ્ર કર્યાં છે. તેમની પ્રમુખ પ્રમાણે કાર્યો કરવામાં આવેલા અને પાટેલ એક મોટી માર્ગદર્શક થઈ છે. તેમની પટેલસર બંધુઓને આદર અને સંપ્રદાયિક એકતાને રાષ્ટ્રીય એકતામાં ધરાવેલું છે.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું જીવન અને કાર્ય એક અદ્વિતીય યોગદાન છે જે ભારતીય ઇતિહાસમાં અમર હશે. તેમનું સમર્પણ આદર અને પ્રેમ સાથે યાદ કરવામાં આવે છે.દેશભક્તિ વિશે નિબંધ

દેશભક્તિ એક મૂળ ગુણ છે જે એક વ્યક્તિને પ્રેમ અને સમર્પણની ભાવનાઓ થી જોડી દેવે છે અને તેની સમાનતા તેના દેશના માટે પ્રગટ કરે છે. એક સંપૂર્ણ દેશ જેવું છે તેની શક્તિ તેના લોકોના હૃદયમાં છે, અને એક વ્યક્તિને જ્ઞાન અને કાર્ય દોનો દેશના લોકોના હિત માટે કરવું જોઈએ. એક સંપૂર્ણ દેશ પ્રગટ થવા માટે દેશભક્તિનો ભાવ અનવરત હોવો જરૂરી છે.

દેશભક્તિ જીવનનું એક મોટું અંગ છે જે વ્યક્તિને તેના દેશના હકો અને કર્તવ્યો સંબંધિત કરી દેતું છે.દેશભક્તિ એક પ્રગટ અને સ્પષ્ટ ભાવ છે જે કોઈને તેની પ્રાથમિકતા આપી શકે છે જેથી તે પૂર્ણતાથી તેના દેશને સેવા કરી શકે છે. એક સાચી દેશભક્ત તે વ્યક્તિ છે જે તેના દેશને સારી પ્રકૃતિમાં સેવા કરવા તૈયાર થાય છે, જે તેના દેશને પ્રેમ કરતાં અને તેના સમાજના માનસિક તથા શારીરિક વિકાસમાં હિસ્સા લેતાં સમર્પિત છે.

સાચી દેશભક્તિ એક સમાજની જીવનશૈલી હોવા જોઈએ જે વ્યક્તિઓને તેમના સમાજની હકો અને ફાયદાઓને પહોંચાડવાની પ્રેરણા આપે છે. દેશભક્તિ એક વ્યક્તિનો આંતરિક ભાવ હોવા જોઈએ. દેશભક્તિ એક પૂર્ણ અને સંપૂર્ણ સ્થાનકાંક્ષા અને ભારતની સ્વાતંત્ર્ય અને પ્રગતિ માટે પૂરી તરીકે વિશ્વાસ રાખવાનું અને તે માટે શ્રમ કરવાનું સમર્પણ છે. દેશભક્તિ એક સ્પર્ધાત્મક મનોવૃત્તિ છે જે દેશની સુરક્ષા માટે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તનો કરી શકે છે.

એક સંપૂર્ણ દેશભક્ત હોવા માટે, પ્રથમ તો તેને તેના દેશની સમસ્યાઓ અને ઉપરાંત અમુક મુદ્દાઓ વિશે સાચી જાણકારી હોવી જેથી તે તેની સમસ્યાઓ ને સમજી શકે અને તે માટે સારી તરીકે જુદાં થઇ શકે.દેશભક્તિ એક અનુભવના ભાવ છે જેને કોઈ વ્યક્તિ ભારતને સમર્પિ દેવાની પ્રેરણા પામી છે. એની જાણકારી કાગળોના માર્ગદર્શન જેવી સાધનોની આધારે મળે છે પરંતુ દેશભક્તિ એક અનુભવ પણ છે જે કોઈને પ્રાપ્ત થતી છે ત્યારે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભારતને સમર્પિ દેવાની મનોયા છે અને તેની જીવનમાં બની રહે છે.

દેશભક્તિ કદાચ સમાજની સંસ્કૃતિનો ભાગ છે કારણ કે એને સમાજને એકજ કરે છે અને સમાજને પ્રેરિત કરે છે ભારતને અને તેના લોકોને પ્રેમ કરવાની ભાવના આપી શકે છે. દેશભક્તિ એક ઉન્નતિ અને વિકાસ માટે એક મહત્વની ગુણ છે. દેશભક્તિ અર્થાત દેશ નો સ્વાભિમાન રાખવું, તેને વિકાસ કરવું અને દેશને સશક્ત બનાવવું છે. એક સમજાતી જે દેશનો ઉન્નતિ થાય તેને સ્વાભિમાન હોવું જરૂરી છે.

દેશભક્તિ એક સમાજને સંકોચ થતા નથી કરતી બધાને એક સમાન આદર અને સમાન હકો આપી શકે છે. દેશભક્તિ એક વ્યક્તિને આપણા સંસ્કૃતિ, સંપ્રદાય, પરંપરાઓ અને જીવનશૈલીને પ્રેમ કરવાનો પ્રેરણા સર્જક બનાવી શકે છે. દેશભક્તિ એક અનુભવની સ્થિતિ છે જે પ્રતિભાવી પ્રેરણાશીળતા સાથે સંબંધિત હોય છે. એક સાર્વજનિક વ્યક્તિ તમારી જાતિ, ધર્મ, પરંપરાઓ કે આપના સ્થાનિક સમુદાય સાથે નથી જોડાયેલો હોઈ શકે છે, પરંતુ તેની દેશભક્તિ તેને પોતાના દેશ અને જનતા સાથે જોડે છે.

દેશભક્તિ સુધારાત્મક પ્રવૃત્તિ હોય છે જે સમાજને સુધારવા અને જોખમો કમ કરવા મદદ કરે છે. દેશભક્તિની સંભાવનાઓ સુધારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ ને જોડાય છે જે સમાજની ઉન્નતિ કરે છે. દેશભક્તિ એક સમાજની સૌમ્યતા અને સમતાની સ્થિતિ હોય છે.

મેલેરીયા રોગ વિશે જાણકારી

મેલેરીયા રોગ વિશે માહિતી

મેલેરીયા એક જીવાણુમાં ઉંમરે ફેલાતો રોગ છે જે જનસાધારણ માટે ખુબ જ ખતરનાક છે. મેલેરીયા જીવાણુ પરજીવી હોય છે અને સંપૂર્ણ જગતમાં ફેલાયેલ છે. મેલેરીયા જીવાણુ એક માકડ પર થી છડતા છે અને જીવાણુ પાછળ વધારવાથી એકમોટી સ્થિતિમાં આવી જાય છે.

મેલેરીયા જીવાણુ સૂક્ષ્મજીવાણુઓ દ્વારા ફેલાય છે જે પ્રાથમિક રૂપે કીટના ખટરનાક પ્રભાવો દ્વારા જ થાય છે. મેલેરીયા જીવાણુની લક્ષણોમાં બુખાર, શરીરમાં થકાવટ, થકાવું, વંટવાળું હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રણાલીના સંક્રમણ વગેરે શામેલ છે.

મેલેરીયા રોગ મોશમી રોગોમાં સૌથી જાસ્તી મૃત્યુઓનો કારણ છે જેના પ્રમુખ લક્ષણો થાય છે થાય જેમાં ભૂખના હાનિ, તળાવની કુડીઓ અને ઉચ્છ્રાણનના અસ્થિરતાનો લક્ષણ હોય છે. મેલેરીયા એક પરજીવીકરણ વડે વાયરસ પસાર થાય છે જે એક પ્રમુખ માદક સ્ત્રોત વડે પસાર થાય છે.
મેલેરીયા રોગના લક્ષણો

આ રોગનું ઉપચાર કરવા માટે દવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમાં ક્વિનિન અને હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન સમાવિષ્ટ છે. તાજેતરના સંશોધનો પણ હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિનનું ઉપયોગ મેલેરીયા રોગને સંપૂર્ણ રૂપે દૂર કરી શકે છે.

મેલેરીયા રોગના લક્ષણો ફેફસાંનો રોગથી થોડા અલગ હોય છે અને તેના પ્રારંભિક લક્ષણો આમ રીતે ઉજવણીયાં હોય છે. જેમાં કોઈ પણ નીચેના લક્ષણો હોઈ શકે છે:

  • ઉત્તેજિતતા કે થકાવાનો મહસૂસ કરવું
  • શરીરનુ તાપમાન વધે છે
  • શ્વાસન થતા સમયના ઉસ્તરાપણમાં અસ્થિરતા
  • સુકી ઉધરસ
  •  શ્વાસન થવાની સમસ્યા
  • ઉલ્ટી કરવી પણ ઉલ્ટી નથી આવવી
  • દર્દી માથાનો દુખાવો
  • ખાંસી  જેવી સમસ્યાઓમેલેરીયા રોગની સારવાર

લેરીયા રોગ એક ગંભીર રોગ છે જેની સારવાર જરૂરી છે કારણ જો તે નિયંત્રિત ના થાય તો તે સાંભળેલ વ્યક્તિને મોટી મોટી સમસ્યાઓ પણ સામે કરવી પડી શકે છે.

મેલેરીયા રોગની સારવારમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે સાંભળેલ વ્યક્તિને સંપૂર્ણ આરામ આપવો અને તેની રોગ સાંભળી શકાય તેવી ચિકિત્સા આપવી પડે છે. જો માન્યતાપૂર્વક તેની સારવાર કરવામાં ના આવે તો તેના સમસ્યાઓ વધી જશે અને પરેશાનીનો કારણ થશે.

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ નિબંધ

 આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતની આઝાદીના સૌથી મહત્ત્વના ઉત્સવોમાંથી એક છે. ભારત સ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યા પછી, આ ઉત્સવ પ્રતિ વર્ષે 15 ઑગસ્ટના દિવસે મનાવવામાં આવે છે.


આ ઉત્સવ દેશભક્તિ અને આઝાદીની જયપ્રદ યાદોને તાજી કરી રાખવા માટે મનાય છે. ભારત સ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યા પછી બ્રિટિશ શાસનના સામ્રાજ્ય પરથી મુક્ત થયું હતું અને આ ઉત્સવ દેશને મહત્વાકાંક્ષી પ્રક્રિયાઓ વધારવામાં સહાય કરે છે.

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતના સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિના ઉજવળ ઉત્સવોમાંથી એક છે. આ ઉત્સવ ભારતના સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિની ઉજવળ સમર્થનની યાદગારી છે અને હર વર્ષે 15 ઑગસ્ટ તારીખે બારંબાર મનાઈ જાય છે.


આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ દેશભરમાં ઉજવળ ઉત્સવો અને પર્વતીય કાર્યક્રમોથી સંપન્ન થાય છે. આ ઉત્સવમાં ભારતીય ઝંડો ફહેરાવવામાં આવે છે અને જાતીય સંગીત અને નૃત્યોની પ્રદર્શનો સંપન્ન થાય છે.આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતના પૂર્વ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યથી આઝાદી મેળવવાનો પહેલો ઉત્સવ છે. ભારતની આઝાદી મેળવવા માટે, હજારો ભારતીયો બ્રિટિશ શાસનને વિરોધ કરી હતીં અને ભારતના બેહેમન જનોની જૂઝમાં હારી નહીં છે.


આ ઉત્સવને ભારતના બધા ભાગમાં ઉજવણી કરી જાય છે. ગણતંત્ર દિવસની પૂર્વ રાત્રિએ રાષ્ટ્રીય ઝંડો ફરવાની પરંપરા હતી અને દિવસભર ભારતના વિવિધ સ્થાનોએ સંત્રષ્ટિ કરાય છે. ઉત્સવમાં ભારતીયો સંગીત, નૃત્ય, થીયેટર અને ફાયરવર્ક્સની અનેક આકર્ષણોથી ભરપૂર હોય છે.


આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતના સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિને યાદ કરતો એક તહેવાર છે જે દેશભક્તો દ્વારા ઉજવાળ રીતે ઉજવાળાંકનની અને ભારતીય સંસ્કૃતિની જાળવણી માટે મનાય છે.


આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ 15 ઑગસ્ટ 1947ના દિવસે શરૂ થઈ હતી જ્યાં ભારત બ્રિટિશ સામ્રાજ્યથી સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. આજથી પાંચ દશક પછીના હરેક વર્ષ 15 ઑગસ્ટ ના દિવસે આ તહેવાર મનાય જાય છે.આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય અંગેનો એક વિશેષ ઉત્સવ છે જે ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સ્મરણોને યાદ કરવા માટે મનાય છે. આ ઉત્સવનું આયોજન સન 1947માં થયું હતું જ્યાં બ્રિટિશ શાસનના પછી ભારતના સ્વાતંત્ર્યને જશે જાહેર કરવા માટે.


આ ઉત્સવમાં દેશભક્તિનો પરવાનો પ્રદર્શન થાય છે અને સમગ્ર દેશમાં જશે જાહેર ઉત્સાહ રહે છે. આ ઉત્સવનો આયોજન દેશની મુખ્ય નગરો અને વિવિધ પ્રાંતોમાં કરવામાં આવે છે જેમાં રાજધાની દિલ્લીમાં વિશેષ પ્રદર્શનો થાય છે.

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતની આઝાદીની 50 વર્ષની ઉજવણી માટે એક મુખ્ય ઉત્સવ હતો. આ ઉત્સવને ભારતના વિભિન્ન ભાગોમાં વિવિધ રીતોની ઉજવણીઓ સાથે મનાયા જતા હતા.


આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અગાઉ હીન્દુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચે પાકિસ્તાનની ભૂમિ પર શિખર ઉચ્ચાઈને પ્રાપ્ત કર્યાં હતાં. આ ઉત્સવમાં ભારતીય પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુ અને મુસ્લિમ પ્રધાન મિનિસ્ટર મોહમ્મદ અલી ઝિન્નાહ જેવા પ્રમુખ સંસ્થાઓ સાથે ઉપસ્થિત હતા.ડેન્ગ્યુ શું છે અને તેના કારણ, નિદાન અને લક્ષણો

ડેન્ગ્યુ ફીવર શું છે?

ડેન્ગ્યુ ફીવર વાઇરલ રોગ છે. આ રોગ મચ્છર એડીસ ઇજિપ્તી, એડીસ અલ્બોપીટક્સ દ્વારા ફેલાય છે. એડીસ મચ્છર ડેન્ગ્યુ ઉપરાંત ચિકનગુનિયા, યલોફિવર અને ઝીકા વાઇરલ ઇન્ફેકશન ફેલાવે છે. ભારે પ્રકારનો ડેન્ગ્યુ જેને ડેન્ગ્યુ હેમરૅઝીક ફીવર કહેવામાં આવે છે, જીવલેણ નીવડે છે. ચાર પ્રકારનો ડેન્ગ્યુ વાઈરસનું સંશોધન થયેલ છે.

ડેન્ગ્યુના લક્ષણો

ડેન્ગ્યુ વાયરસ (dengue virus) ના હળવા લક્ષણોમાં તાવ અને દુ:ખાવો પીડા થાય છે. તાવ સાથે આંખનો દુ:ખાવો, માથાનો દુ:ખાવો, સ્નાયુઓમાં દુ:ખાવો થાય છે. ડેન્ગ્યુના લક્ષણો સામાન્ય રીતે 2-7 દિવસ ચાલે છે. મોટાભાગના લોકો લગભગ એક અઠવાડિયા પછી સ્વસ્થ થઈ જાય છે.


ગંભીર પ્રકારના ડેન્ગ્યુથી આંચકો, આંતરિક રક્તસ્રાવ અને મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. ભૂતકાળમાં ડેન્ગ્યુ થયો હોય, તેમને ગંભીર ડેન્ગ્યુ થવાની સંભાવના છે. શિશુઓ અને સગર્ભા સ્ત્રીઓમાં ગંભીર ડેન્ગ્યુ થવાનું જોખમ વધારે છે. ગંભીર ડેન્ગ્યુમાં પેટનો દુ;ખાવો, ઉલટી (24 કલાકમાં ઓછામાં ઓછા 3 વખત), નાક અથવા પેસાબમાંથી રક્તસ્ત્રાવ, લોહીની ઉલટી, બળતરા થાય છે.

ડેન્ગ્યુની સારવાર

ડેન્ગ્યુ તાવની કોઈ ખાસ સારવાર નથી. સ્નાયુમાં દુ:ખાવો અને તાવના લક્ષણોને નિયંત્રિત કરવા માટે તાવની દવા પેરાસીટામોલ અને પેઇન કિલર આપવામાં આવે છે. યોગ્ય તબીબી સંભાળ જીવન બચાવી શકે છે. ચેતવણીનાં ચિન્હો દેખાતાં ડેન્ગ્યુના દર્દીઓએ તુરંત તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ.

ડેન્ગ્યુનું નિદાન

ડેન્ગ્યુ એન એસ – 1 એન્ટિજન અને ડેન્ગ્યુ એન્ટિબોડીનાં ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. ડેન્ગ્યુ વાઇરસ માટેનો સૌથી સારો ટેસ્ટ ડેન્ગ્યુ વાઇરસ પીસીઆર થઈ શકે છે. જે પહેલા દિવસે જ નિદાન કરી આપે છે. અન્ય રૂટિન ટેસ્ટમાં બ્લડ સેલ કાઉન્ટ રીપીટેડલી કરવાની જરૂર પડે છે. જેમાં ત્રાકકણીકાઓ એટલે કે પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટ ઘટવાનું ચાલુ થવું, શ્વેતકણ ઓછા થવા અને હિમોકોન્સનટ્રેશન થવું અને હિમોગ્લોબીન વધતું જણાય. આ સામાન્ય રીતે દરેક દર્દીઓમાં જોવા મળે છે.વિશ્વ મેલેરીયા દિવસ વિશે માહિતી

દર વર્ષે 25મી એપ્રિલને 'વિશ્વ મેલેરિયા દિવસ' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ મહત્વનું છે કારણકે મેલેરીયા દુનિયામાં બહુમાન્ય પ્રમુખ હવે પણ એક મહામારીની રૂપે સમજાઈ જાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મેલેરીયા સંસ્થાએ (WHO) જાહેર કરેલા સૂચનાઓને અનુસરીને માનવ જીવન બચાવવા માટે લોકોને જાગૃત કરવામાં મદદ મળે છે.


વિશ્વ મેલેરીયા દિવસને મનાતા સમયમાં, મેલેરીયા રોગ પસાર થવાને વિરોધમાં સફળતા મળતી નથી, તથા મહિલાઓ, બાળકો અને માનસિક રોગીઓ સમે મેલેરીયાના અસરો વધી છે. આ દિવસનો ઉદ્દેશ્ય મેલેરીયા વિષયક જાગૃતિ વિસ્તારવા અને મેલેરીયાના કેટલાક રોગોને રોકવા અને વિસ્તારને કમ કરવા માટે સામાજિક જાગૃતિ આપવામાં આવે છે.


મેલેરિયા એક જીવાણુ દ્વારા ફેલતો એક સાંક્રમણિક રોગ છે. આ રોગની વાતાવરણ સાફ કરવા, જળાશયો સાફ રાખવા, નિયમિત મેડિકલ ચેકઅપ કરવા અને રોગોને રોકવા માટે સારી આહાર સેવન કરવાની જરૂર છે. આ દિવસ પોષણમાં હુંમાં લઈને લક્ષ્ય રાખવામાં આવેલી વિવિધ મેલેરીયા રોગોને રોકવા અને માનવ સંબંધોને સુધારવાનું ઉદ્દેશ્ય સાથે ઊજવાય જાય છે.


આ દિવસનો ઉદ્દેશ હવે પણ મેલેરીયા રોગ વિશે જાગૃતિ આપવા પણ છે, જેનાથી જાગૃતિ લેવા અને તેની રોકથી સંબંધિત સંસ્થાઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ અને જનતાને જાગૃત કરવામાં મદદ મળી શકે છે. મેલેરીયા રોગ બધી ઉંમરી વ્યક્તિઓ અને બાળકો પર અસર કરે છે અને આ રોગને રોકવા માટે જાગૃતિ આપવામાં આવે છે. વિશ્વ મેલેરીયા દિવસ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસ્થા દ્વારા નિર્ધારિત છે. આ દિવસ વિશ્વવ્યાપી મેલેરીયા રોગને રોકવા અને નિયંત્રણ કરવાની જાગૃતિ આપવામાં આવે છે. આ દિવસ દુનિયાભરમાં મેલેરીયા રોગથી પીડિત લોકોને મદદ કરવામાં આવે છે અને મેલેરીયા રોગના સંક્રમણ નાશ કરવામાં મદદ કરવામાં આવે છે.

આ દિવસને સમારોહો, સેમિનારો, સંવેદના સભાઓ, ચર્ચા મેળવવામાં આવે છે જે મેલેરીયા રોગની જાગૃતિ આપવા માટે વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા આયોજિત થાય છે.આ દિવસ પ્રતિવર્ષ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંસ્થા (WHO) દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે અને આમ તરીકે માન્ય કરવામાં આવે છે. 

વિશ્વ મેલેરીયા દિવસ માનવ મેલેરીયાની માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષિત રાખવા અને લોકોને મેલેરીયા રોગની જાણકારી આપવાની પ્રમુખ હેતુઓનો જાણીને આયોજિત કરવામાં આવે છે. મેલેરીયા એક જીવાણુની વાયરસથી સંક્રમિત થતો રોગ છે જે કીટકો અને જનાંગોને મોટા પ્રમાણમાં પ્રભાવિત કરે છે.


મારા સપનાનું ભારત

જય જય ભારત!

ભારત દેશ સંસ્કૃતિ, પ્રાચીન ઐતિહાસિક સ્થળો, પ્રકૃતિના અદ્ભુત દ્રશ્યો અને જનતાનું આદર્શવાદી ચરિત્ર ધરાવતું દેશ છે. હિંદુ ધર્મના ઉન્નતિને મહાન સાધનરૂપે બનાવી ને ભારતીય સંસ્કૃતિ મહાન અને અદ્ભુત બનાવે છે. ભારત દેશ મહાન વૈજ્ઞાનિકો, દર્શનિકો, કવિઓ, લેખકો અને સાંસ્કૃતિક કાર્યકર્તાઓનું જન્મસ્થળ છે.

મારા સપનામાં, ભારત દેશ સંપૂર્ણ પ્રગટાવવાળો છે, કારણ હું જાણું છું કે ભારતીય જનતા કૃષિ થી લેકર વૈજ્ઞાનિક અને આર્થિક વિકાસને મુખ્ય આધાર આપી રહી છે. 

મારા પ્રિય વિદેશી મુલ્ક ભારત છે! ભારત એક સંસ્કૃતિક જીવંત દેશ છે જે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ઐતિહાસિક વિરાસતને પ્રકાશ આપે છે. ભારતની સંસ્કૃતિ વિવિધ હોવાનું એક ઉજવળ નજારો આપે છે જે આપણે જીવંત રીતે અનુભવ કરી શકતા હોય. ભારતના બહુમુખી વિકાસ ક્ષેત્રો અને ઉન્નતિ કાર્યક્રમો આપણે સપનાંમાં પણ દેખી શકીએ છીએ. ભારત એક વિવિધતા અને ભાવનાઓનો દેશ છે જે આપણે જાણવા માટે હંમેશા ઉત્સુક હોવા જોઈએ.

તમારો સપનો ભારત વિશે છે. ભારત એક સંપૂર્ણ વિશ્વમાં એક સુંદર દેશ છે, જેમનું આઇતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસો છે. તેમની બહુ ભાષાઓ, જ્ઞાનવર્ધક વિવિધતાઓ, અદ્ભુત પ્રાકૃતિક દૃશ્યો અને પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક સ્થળો છે.

ભારત એક બહુમુખી દેશ છે જે વિવિધ સંસ્કૃતિઓ, ભાષાઓ અને ધર્મોની જાળવણ કરે છે. મારો સપનો હેઠળની જાણકારી પર આધારિત હોય તો, ભારતને દરેક વિભાગમાં વિવિધતાનું સંગ્રહ હોય એવો દેશ બનાવવાનો હું ખૂબ ઇચ્છુક છું. ભારતમાં અનેક બ્યુટીફુલ પ્રાકૃતિક સ્થાનો છે જેમાં હિમાલય, રણછટ્ટી વિસ્તારો અને કોનારક મંદિર જેવા સ્થળો શામેલ છે. આપણે ભારતને બહુ ભાષાઓ, સંસ્કૃતિઓ અને ધર્મોની વિવિધતાને પણ સમઝી શકીએ છીએ.

તમારો સપનો ભારત વિશે જણાવો તો હું આધારીત કે આપ ભારતને અનેક સંસ્કૃતિઓ, ધાર્મિક સ્થળો અને પ્રાકૃતિક દૃશ્યો જુઓશો અને તેને પરિચય કરીશો. ભારતની બહુ ભાષાઓ જેવી કે હિંદી, ગુજરાતી, મરાઠી, બંગાળી, તમિલ અને તેમની સાંસ્કૃતિક પ્રથાઓ શોધીશો અને તેના વિવિધ વિવિધ વિવિધ રાજ્યોનો પરિચય લોઈશો. ભારતના ધાર્મિક સ્થળો જેવા કે ગોમાંથાન અને હરિદ્વાર જેવા મહત્ત્વના સ્થાનોને પરિચય કરીશો. તમે અનેક પ્રાકૃતિક દૃશ્યો જેવા કે હિમાલય, રણછંડીમાંડવ અને ગિર વગેરેને જુઓ અને તેને અનુભવી શકો છો.

મારો સપનો ભારત વિશે છે, તેથી હું બહુ ખુશ છું કે આપ ભારતની સ્થાનિક સંસ્કૃતિ અને ધાર્મિક સ્થાનોની પસંદગી કર્યું છે.

ભારત એક બહુ સંપૂર્ણ દેશ છે જેમાં આપ અનેક સ્થાનો અને સંસ્કૃતિઓને જોવા મળી શકો છો. તેમાં વિવિધ સંસ્કૃતિઓ હાથ ધરેલી છે જેથી તમે બહુ સંતોષજનક જગ્યાઓ અને સ્થાનોને જોઈ શકો છો. ભારતમાં સ્થળો જેમાં આપ આપણા સપનાઓ પૂર્ણ કરી શકો છો જેવા કે સોનાર કેશ્વાના કિલ્લો, તાજ મહેલ, ગુજરાતનો રંગીલો રણ ઉત્સવ જેવા મહત્ત્વના સ્થાનો છે.

વૃક્ષો આપણા મિત્રો નિબંધ

વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે કારણ તેઓ જીવંત પદાર્થો છે જેથી જીવંત પ્રકૃતિના ભાગ હોય છે. તેઓ આકાશની ઊંચાઇમાં જ નથી જેટલી જમીનની ઊંચાઇમાં છે પરંતુ તેઓ વિવિધ પ્રકારના ફળો અને સુંદર પત્તા ધરાવે છે જે પ્રકૃતિના અદ્ભુત કાર્યો છે.


વૃક્ષોને આપણે ઘણી જ દેખીએ છે પરંતુ તેમાંથી સૌથી મહત્વનું આધાર તેની શાખાઓ છે જે પ્રકૃતિને જીવંત રાખી શકે છે પરંતુ આ સાથે તેઓ આપણને હવાની શુદ્ધિ પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે. તેઓ વનસ્પતિઓની દુનિયામાં એક અદ્ભુત જગ્યા છે.


વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે અને તેઓની જરૂર હવે છે કેમ કે વૃક્ષો જીવંત ધર્મ છે અને તેઓને સંપૂર્ણ પૃથ્વીને આધાર પેટે જરૂરી સ્થાન પ્રદાન કરે છે.


વૃક્ષો આપણા પર્યાવરણને સુધારે છે કારણકે તેઓ કાર્બન ડાઈઑક્સાઈડને સંગ્રહિત કરીને વાયુ પ્રદૂષણને કમ કરે છે. વૃક્ષો આપણે આકસ્મિક વર્ષાઓના સમયમાં પણ સંગ્રહિત કરીને પાણીની સંરક્ષણ કરે છે. તેમજ તેઓ હવાને પણ શુદ્ધ કરી ને અસ્થિરતા પૂર્ણ કરે છે.


વૃક્ષો વિવિધ પ્રકારના છે અને તેમાં હરીભરી સ્થળો અને સ્વચ્છ હવાની જગ્યાઓમાં મોજબનું કરે છે. વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે અને જીવનનું સૌથી મહત્વનું અંગ છે. વૃક્ષો સમસ્ત પ્રાણીઓ માટે જીવનનો સ્રોત હોય છે કારણકે તેઓ ઑક્સિજન ઉત્પાદન કરે છે જે અમારી જીવન સાથે સંકળાયેલું છે. તેમાંથી હેઠળ કેટલાક વૈશિષ્ટ્યો છે જે આપણે ઉલ્લેખ કરીએ છીએ.


પ્રથમતઃ, વૃક્ષો હવાને પવિત્ર કરે છે અને હવાની ગતિને કમ કરી શકે છે જે માનવ સંબંધી પ્રદૂષણ કમ કરી શકે છે. તેથી તેઓ પર્યાવરણ સંરક્ષણની દૃષ્ટિએ ખુબ મહત્વના છે.


દૂજાં, વૃક્ષો વિવિધ પ્રકારના ફળો અને સબ્જીઓ પ્રસ્તુત કરે છે  વૃક્ષો પૃથ્વી પર જીવંત અને અનંત સ્વભાવના પદાર્થો છે. વૃક્ષો જીવનની જાતીઓ છે અને આપણે વિવિધ ઉદ્દેશો માટે તેમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેમની છાંટણી નથી કરવી જોઈએ, કારણ કે તેઓ આપણા સંબંધિત પર્યાવરણને ઉપયોગી બનાવી શકે છે.


વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે કારણ કે તેઓ આપણે પ્રકૃતિ સાથે સંબંધિત છે અને આપણે તેમની રક્ષા કરીએ છીએ કારણ કે તેઓ આપણા વાતાવરણની પારસી કરી શકે છે અને આપણા અનેક ઉપયોગો માટે ઉપલબ્ધ છે.વૃક્ષો હમણાં જમીન પર રહેતા એક મહત્વની ભાગ બની ગયા છે કારણકે તેમની સહાયતા થી આપણે પ્રાણીઓ જીવન જીવવા મેળવી શકીએ છીએ. વૃક્ષો આપણા મિત્રો હોય છે કારણકે તેઓ આપણે શ્વાસ લેવાના હવાના ઑક્સિજન પ્રદાન કરે છે જે આપણા શરીરમાં કાર્ય કરવા માટે આવશ્યક છે.


વૃક્ષો જમીન પર પવિત્ર અને મહત્વની છે કારણકે તેઓ આપણે જળ વિસ્તારણ, જમીનની ઉષ્ણતા નિયંત્રણ કરી માનવ જીવનને સંપૂર્ણ કરવામાં સહાય કરે છે. તેમની છાયા આમદાની માટે પણ કાફી મહત્વપૂર્ણ છે અને જમીનને ટૂંકી રાખવા સહાય કરે છે. 


વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે જે આપણે પ્રકૃતિની સંતુલિત જીવનશૈલી અને પરિસ્થિતિઓને ઉત્તમ બનાવે છે. વૃક્ષો સાથે અમારી જોડાણ બદલી જાય છે અને તેથી આપણે તેને આપણી મિત્ર તરીકે જણાવી શકીએ છે.


વૃક્ષો પૃથ્વી પર અનંત ઉપયોગી સ્વરૂપો માટે જરૂરી છે. તેઓ હવાનો અને પાણીને સંરક્ષણ કરે છે અને જંગલોને સંરક્ષણ કરે છે. તેઓ કાર્બન ડાઈઑક્સાઈડ કોમ્પાઉન્ડને હટાવી છે અને પ્રાણીઓને મનુષ્યોની માટે કચરાને ઉત્સર્જિત કરીને હટાવી છે. વૃક્ષોને સંપૂર્ણ પૃથ્વીની સંતુલિતતા માટે મહત્વનો જ છે. 
માતૃભુમિ પર નિબંધ

માતૃભુમિ એક અદ્ભુત સ્થળ છે જે આપણને જીવન આપે છે. આ સ્થળ હમણાં જે પર રહેવાના છીએ તે જગતની સૌથી સુંદર અને પ્રકૃતિની સૌથી આકર્ષક જગ્યાઓમાં સુધીનો અનુભવ આપે છે.

આપણે પ્રકૃતિની સૌથી અમૂલ્ય વસ્તુઓનો આનંદ લેવા માટે અને આરામ કરવા માટે આ સ્થળ એક આદર્શ સ્થાન છે. પરંતુ માતૃભુમિ માત્ર પ્રકૃતિની મહિમા નથી, પરંતુ એની વિવિધતા છે જે આપણે કદાપિ બોઝવાની વિધિ નથી.

માતૃભૂમિ એક અતિ મોટો વાક્ય છે જે એક દેશ કે ક્ષેત્રને વર્ણિત કરે છે જેમાં જ એક વ્યકતિ જન્મ લે છે અને જ્યારે પણ તે વ્યકતિ હવે તેની પ્રણાળી અને સૌથી જ પ્યારી જગ્યા છે. જ્યારે એક વ્યકતિ તેની માતૃભૂમિ પર હવે અટકી રહે છે ત્યારે તેની પૂરી જિંદગી પર પ્રભુત્વ હોય છે. એક વ્યકતિ જ્યારે તેની માતૃભૂમિ પર જ ઉન્નતિ કરે છે ત્યારે તે તેની માતૃભૂમિ પર હવે અમર થઈ જાય છે.

માતૃભૂમિ એક મહત્વની અને મહાન સંસ્કૃતિનું કેંદ્ર છે જે એક વ્યકતિને તેની જન્મભૂમિ નામ કે માતૃભૂમિ સંસ્કૃતિ સાથે જોડી દે છે. માતૃભુમિ એક અદ્ભુત સ્થળ છે જેનું હું પૂર્ણ સમજું કે તે કેવી રીતે માનવ જીવનને આધાર પર આધારિત છે. એક માતૃભુમિ માનવ સભ્યતાનું સ્થળ છે જેથી પ્રકૃતિના સૌંદર્ય અને પ્રકૃતિના સંપત્તિઓને પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

માતૃભુમિ પર જીવન સંવરાય છે જે માનવ જીવન માટે આવશ્યક છે. તેની સંપત્તિઓ જેવા કે સૂર્ય, વનસ્પતિઓ, પાણી અને હવા સમુદાયને સંબંધિત કરે છે જે માનવ જીવનને સારી રીતે ચલાવે છે.

સંસ્કૃતિ, ભાષા, વસ્તુઓ અને રીતો વગેરે અનેક વિવિધતાઓ માતૃભુમિ પર આધારિત છે.માતૃભુમિ એક વિશેષ જગ્યા છે જે આપણે જન્મ થઈ છીએ અને જેની ક્ષેત્રફળ, જલવાયુ, પરિસંપરાયો અને સંસ્કૃતિ આપણે જાણીતા છીએ. આ સ્થળ આપણે જીવનભર યાદ રાખીશું એવો સ્થળ છે જેની માટે આપણે હરાન થઈ જશો નહીં.

માતૃભુમિ હર્ષ અને ઉત્સાહની સ્થળ છે જે આપણે પ્રતિભટે છીએ અને જેની સંસ્કૃતિ અને ઐતિહાસિક સ્થળો આપણે વિશેષ પ્રમાણે ગૌરવ આપીએ છીએ. માતૃભુમિ પર આપણે અપને જીવનનું ઉપયોગ કરીએ છે અને આપણે તેની સંરક્ષણ કરીએ છીએ.

માતૃભુમિ પર સાંભળેલા લોકો હંમેશા જિંદા અને તેની વાતો ના ભૂલી જશે.માતૃભુમિ એક મહત્વની અને માનવતા માટે ખૂબ મહત્વની જગ્યા છે. આ ધરતી જેવી કોઈ અન્ય સ્થળ નથી કારણ કે એને જીવંત પદાર્થો અને માનવજાતિની જીવન સાથે જોડેલા અને અનુકૂળ માહોલોની સંરચના મળે છે.

માતૃભુમિ પર સૌથી મહત્વની બાબતો માંથી એક તો આકસ્મિક પ્રાકૃતિક વિપત્તિ જેવી પ્રકારની અવનવી વિવિધતા સહિતની વિસ્તૃત જાયમાન વાતો છે. એને ભૂકંપો, પાણીની નિષ્ફળતા, વરસાદની કમી, જંગલોની કાપણી જેવી અનેક સમસ્યાઓ જ સમાવિષ્ટ છે.

માતૃભુમિ એક અનમોલ પરિસર છે જે સમસ્ત જીવજંતુઓને જીવન આપે છે અને હું એને બહુ પ્રશંસા કરું છું. સંસારને સાથ ધરાવતી સમસ્ત પ્રાકૃતિક સંસધારણીઓ, વનસ્પતિઓ અને જંગલો માતૃભુમિની પ્રથમ સંપત્તિઓ છે.

માતૃભુમિની અલગ અલગ પ્રદેશોને અલગ અલગ સંસ્કૃતિ અને ભાષાઓથી ભરેલું છે જે અમે ભારત ના જૈવ વિવિધતાને દર્શાવે છે. માતૃભુમિ જીવનનો સૌથી મહત્વનો ઘર છે જે સ્વર્ગ પર જેવું છે અને હમણા સભ્યોને શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ કરાવે છે.

માતૃભુમિ એક વિશેષ સ્થાન છે જે એક વ્યક્તિ અથવા એક રાષ્ટ્ર માટે પ્રિય અને મહત્વની છે. આ શબ્દ આમ રીતે સ્થાન પરિભાષિત કરવામાં આવે છે જે એક વ્યક્તિ અથવા એક રાષ્ટ્ર માટે જન્મ લેવાનું સ્થળ હોય છે. માતૃભુમિ સામાન્ય રીતે પ્રાકૃતિક સંપદાઓથી ભરપૂર હોય છે જે માનવ જીવનને સુખ અને સંતોષ આપે છે.

માતૃભુમિ હમણાં પ્રકૃતિના સંપદાઓ જેવા પાણી, જંગલો, પશુઓ, પક્ષીઓ, પર્વતો, નદીઓ, સમુદ્રો અને ઘૂમણારા જીવો જેવા હિરણ, સિંહ, બાઘ અને હરણો જેવા સમસ્ત જીવજંતુઓને વિવિધ પ્રકારની પોષણકારક માદક સંપતી છે.

માતૃભુમિ એક ખૂબસૂરત અને માનવજીવનનો અમૂલ્ય અંગ છે. એને પૃથ્વીનું મૂળ અંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એક વ્યક્તિ કોઈપણ દેશની માતૃભુમિને પ્રેમ અને ગૌરવથી સમજે છે કારણકે એને એમનું વાતવેવર થતું હોવા જ જોઈએ કે જેમ પાણી માટે જરૂરી છે, તેમ પણ માતૃભુમિ માટે જરૂરી છે.

માતૃભુમિ માનવજીવન માટે ખૂબ મહત્વની છે કારણકે એની ઉપજાવ અને વસતિઓ પર વિવિધ વિધેની સંભવનાઓ છે. પૃથ્વીના વિવિધ પ્રાકૃતિક સૌંદર્યો વિવિધ વિધેની જાતિઓ અને સંસ્કૃતિઓને પૂર્ણતા થાય છે.

માતૃભુમિ એક સંક્ષિપ્ત શબ્દ છે જે જમીન નો સ્વરૂપને સંદર્ભિત કરે છે જે એક વ્યક્તિની જન્મભૂમિ છે અથવા વેપાર, કામ અથવા જીવનસંચાર માટે વપરાતી જમીન છે. આમ તૌર પર, એક વ્યક્તિની સૌથી મહત્વની જમીન તે જેની વસ્તી તે જમીન પર થાય છે અને જે તેને આરામ અને સમાધાન પૂર્ણ કરે છે. માતૃભુમિ એક દેશની જાતીય અથવા સાંસ્કૃતિક પરંપરાની પણ એક ભૂમિ હોઈ શકે છે.

માતૃભુમિ પર નિબંધ લખવાનો સરળ તરીકો એ છે કે તમે પ્રથમતઃ આપણે કેવી રીતે જમીનને સંભાળી રાખીએ છે અને તે આપણા વસ્તી પ્રદાન કરે છે એવી વિગતો શામેલ કરોઓનલાઈન કાર ઈન્સ્યોરન્સ ખરીદવા વિશે જાણવા જેવી બાબતો

જ્યારે તમે તમારી કાર માટે નવી વીમા પૉલિસી શોધી રહ્યાં હોવ, ત્યારે તમારી પાસે કવરેજ સુરક્ષિત કરવા માટે ઘણા વિકલ્પો હોય છે. એજન્ટનો ઉપયોગ કરતી વખતે અથવા ફોન પર વીમાદાતાને કૉલ કરવો એ બંને પરિચિત અભિગમો છે, કાર વીમો ઓનલાઈન ખરીદવો એ ખરેખર સૌથી સરળ પસંદગી હોઈ શકે છે.
કાર વીમા માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયામાં, તમે તમારા વાહન વિશે કેટલીક અંગત વિગતો અને માહિતી પ્રદાન કરો છો, જે તમને નજીકમાં તાત્કાલિક ક્વોટ મેળવવાની મંજૂરી આપે છે. નવી અને વપરાયેલી કાર વીમા માટેની પ્રક્રિયાઓ પણ ખૂબ સમાન છે, જે તમારી તરફેણમાં કામ કરી શકે છે.
તમે ઑનલાઇન વિકલ્પ સાથે આગળ વધો તે પહેલાં, જોકે, થોડી વિગતો સમજવી મહત્વપૂર્ણ છે. તમને તૈયાર કરવામાં મદદ કરવા માટે ઑનલાઇન કાર વીમો ખરીદવા વિશે જાણવા માટેની 15 બાબતો અહીં છે.

1. કંપનીઓ પર સંશોધન કરો
તમે અવતરણની વિનંતી કરવાનું શરૂ કરો તે પહેલાં કંપનીઓ પર સંશોધન કરવાથી તમને તે નિર્ધારિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે કે શું કોઈ વીમાદાતા તમારી જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે અને જો તે નક્કર પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે. યોગ્ય કવરેજ ઓફર કરવાની સાથે, તમે ખાતરી કરવા માંગો છો કે કંપની જ્યારે ગ્રાહક સેવા, દાવાઓ અને અન્ય સેવાઓની વાત આવે ત્યારે સારું પ્રદર્શન કરે છે.
વધુમાં, જુઓ કે શું તેઓ તેમના ગ્રાહકોને મદદરૂપ સાધનો પ્રદાન કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારે તેનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર હોય તો સ્માર્ટફોન એપ્લિકેશન દ્વારા દાવો સબમિશન તે પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરી શકે છે. તમે આગળ વધો તે પહેલાં વિવિધ કંપનીઓમાંથી કયા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે તે શોધો.

2. કેટલાક અવતરણો મેળવો
તમે વધુ ચૂકવણી ન કરો તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સૌથી લોકપ્રિય કાર વીમા હેક્સ પૈકી એક છે સરખામણીની દુકાન. બહુવિધ કંપનીઓના કેટલાક અવતરણો મેળવો જેથી કરીને તમે કવરેજ સ્તર અને ખર્ચની તુલના કરી શકો.
જો કોઈ સાઇટ એકસાથે અનેક વીમા કંપનીઓના અવતરણ પ્રદાન કરે છે, તો પણ સામાન્ય રીતે દરેક વીમા કંપનીને વ્યક્તિગત રીતે તમારી માહિતી સબમિટ કરવી શ્રેષ્ઠ છે. તે તમને ખાતરી કરવા માટે પરવાનગી આપે છે કે તમે દરેક વીમાદાતાને વિગતવાર પૂરતી માહિતી પ્રદાન કરી રહ્યાં છો.
 
3. કવરેજ વિગતોની સમીક્ષા કરો
કાર વીમા અવતરણમાં હંમેશા કવરેજના સમાન સ્તરનો સમાવેશ થતો નથી. કેટલાક વિવિધ કપાતપાત્રોને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે, જે કેરિયર્સ વચ્ચે માસિક કિંમતમાં વધઘટનું કારણ બની શકે છે. તેવી જ રીતે, પોલિસીનો પ્રકાર પણ અલગ અલગ હોઈ શકે છે.
સામાન્ય રીતે, ત્રણ મુખ્ય કવરેજ શ્રેણીઓ છે: વ્યાપક, અથડામણ અને જવાબદારી. તેમાંથી દરેક વિશિષ્ટ લાભો, ખામીઓ અને કિંમત બિંદુઓ સાથે આવે છે. આખરે, જો નીતિના પ્રકારો એકસરખા ન હોય, તો તમે સફરજનની સરખામણી સફરજન સાથે કરી રહ્યાં નથી. તેણે કહ્યું, તમે કવરેજ વિગતોની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરવા માંગો છો કે તેઓ ક્યાં લાઇન કરે છે અને તેઓ કેવી રીતે અલગ પડે છે.

4. સાચવવા માટે બંડલ
જો તમને અન્ય પ્રકારના વીમાની પણ જરૂર હોય - જેમ કે મકાનમાલિકો અથવા ભાડે આપનારાઓ - તે જ વીમાદાતા પાસેથી તે પોલિસીઓ મેળવવી જે તમારી કારનું કવરેજ ધરાવે છે તે તમારી તરફેણમાં કામ કરી શકે છે. ઘણી કંપનીઓ મલ્ટિ-પોલીસી ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરે છે, જે તમારી કુલ કિંમતમાંથી 5-25% સુધી છૂટ આપી શકે છે.
જો તમે તમારા ભાડે આપનારા અથવા મકાનમાલિકોની પોલિસીને ખસેડવા માંગતા ન હોવ તો પણ, જો તમારી પાસે એક જ વીમાદાતા દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા એક કરતા વધુ વાહનો હોય તો પણ તમે બચત કરી શકો છો. મલ્ટિ-કાર ડિસ્કાઉન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આ તમને તમારી પોલિસી પર કારની સંખ્યાના આધારે કિંમતમાં ઘટાડો આપે છે.

5. તમારી સુરક્ષા સુવિધાઓની ચર્ચા કરો
જ્યારે તમે ક્વોટ્સ મેળવવા માટે વીમા કંપનીઓને માહિતી સબમિટ કરો છો, ત્યારે ખાતરી કરો કે તમે તમારી કારમાં રહેલી તમામ સલામતી સુવિધાઓને સૂચિબદ્ધ કરી શકો છો જે ડિસ્કાઉન્ટ તરફ દોરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, દિવસના સમયે ચાલતી લાઇટ અને એન્ટી-થેફ્ટ ડિવાઇસ રાખવાથી તમને કેટલીક બચત મેળવવામાં મદદ મળી શકે છે.

6. ગેરેજમાં પાર્ક કરો
જો તમારી કાર શેરીમાં અથવા ડ્રાઇવ વેને બદલે ગેરેજમાં પાર્ક કરેલી હોય, તો તમને તમારા કાર વીમા પર ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે. આ ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે કારણ કે તમારું વાહન તત્વોથી સુરક્ષિત છે અને ચોરી કરવી મુશ્કેલ છે. પરિણામે, વીમાદાતા તમને ઓછા જોખમ તરીકે જુએ છે, જે તમારી તરફેણમાં કામ કરે છે.
કેટલાક કિસ્સાઓમાં, તમારા ગેરેજ માટે સુરક્ષા સિસ્ટમ રાખવાથી વધુ બચત થઈ શકે છે. જ્યારે તે હંમેશા એવું નથી હોતું, જો તમારું ગેરેજ કોઈપણ પ્રકારની સુરક્ષા પ્રણાલી સાથે જોડાયેલું છે, તો તે તમને મોટા ડિસ્કાઉન્ટ માટે લાયક ઠરે છે કે કેમ તેનો ઉલ્લેખ કરવો યોગ્ય છે.

7. પહેલા તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સુધારો
તમે ક્યાં રહો છો તેના આધારે તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સંભવિતપણે તમારા વીમા દરોને અસર કરી શકે છે. જ્યારે વીમા કંપનીઓને તમારી ક્રેડિટને સમીકરણમાં પરિબળ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે, ત્યારે સામાન્ય ધારણા એ છે કે ઓછા સ્કોર ધરાવતી વ્યક્તિઓ વધુ એકંદર જોખમોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. નબળી ધિરાણ તમારી વિરુદ્ધ કામ કરી શકે છે અને ઉચ્ચ કવરેજ ખર્ચ તરફ દોરી શકે છે.
જો તમને તાત્કાલિક કવરેજની જરૂર હોય તો તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને વધારવા માટે તમારી પાસે સમય ન હોય, જો સમય તમારી બાજુમાં હોય તો આમ કરવું શાણપણની વાત છે. નહિંતર, તરત જ પોલિસી સુરક્ષિત કરો અને પછી જ્યારે તમારો સ્કોર સુધરે ત્યારે કેટલાક સ્પર્ધકો પાસેથી નવા અવતરણ મેળવો.

8. સલામત રીતે વાહન ચલાવો
તમારા વાહન વીમા દરોની વાત આવે ત્યારે તમારો ડ્રાઇવિંગ રેકોર્ડ સૌથી મોટા પરિબળોમાંનું એક છે. સલામત રીતે ડ્રાઇવિંગ કરીને અને હલનચલન ઉલ્લંઘન અને ભૂલથી થતા અકસ્માતોને ટાળીને, તમે સામાન્ય રીતે ઓછો ખર્ચ કરો છો.
જો તમે તમારી પોલિસી પર ડિસ્કાઉન્ટ સુરક્ષિત રાખવા માટે ડ્રાઇવિંગ-મોનિટરિંગ ડિવાઇસ ઑફર કરતી વીમાદાતાને પસંદ કરો છો, તો ખાતરી કરો કે તમે રસ્તા પર હોવ ત્યારે સાવચેત રહો. અચાનક પ્રવેગક અને મંદી, તેમજ ઝડપી, આંચકાવાળી હલનચલન ટાળો. નહિંતર, તમે સંભવતઃ કોઈપણ ડિસ્કાઉન્ટ માટે લાયક બનશો નહીં અથવા લાઇન નીચે ઊંચા દરો સાથે સમાપ્ત થઈ શકો છો.

9. યોગ્ય કપાતપાત્ર પસંદ કરો
તમારા ઓટો વીમા દરને ઘટાડવાની એક ઉત્તમ રીત એ છે કે ઉચ્ચ કપાતપાત્ર પસંદ કરવું. જો કે, જો તમે અકસ્માત પછી અથવા તમારા વાહનને નુકસાન થયા પછી તે ખિસ્સા બહારના ખર્ચને આવરી શકતા નથી, તો તમે સમારકામ સાથે આગળ વધી શકશો નહીં.
તેના બદલે, પ્રારંભિક કપાતપાત્ર પસંદ કરો જે તમારા વર્તમાન બજેટ અથવા ઈમરજન્સી ફંડ સાથે સારી રીતે બંધબેસે. પછી, જ્યારે તમે મોટું નાણાકીય બફર બનાવશો, ત્યારે ઉચ્ચ કપાતપાત્ર પર આધારિત તમારી કિંમતો અપડેટ કરવા માટે તમારા વીમાદાતાનો સંપર્ક કરો.

10. આપમેળે ગેપ કવરેજ મેળવો નહીં
ગેપ કવરેજ તમારી ઓટો લોન પર બાકી રહેલી રકમ અને તમારી કારની વર્તમાન કિંમત વચ્ચેના તફાવતને નિયંત્રિત કરવા માટે રચાયેલ છે. આ રીતે, જો તમારું વાહન અકસ્માતમાં ટોટલ થઈ જાય, તો તમારી કારની કિંમત તમારી લોન પર બાકી રહેલી રકમ કરતાં ઓછી હોય તો પણ તમે લોનની સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરી શકો છો.
તે એક મદદરૂપ વિકલ્પ છે, પરંતુ જો તમારી વાહન લોન તમારી કારની કિંમત કરતાં વધી જાય તો જ તમારે ગેપ કવરેજને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. જો તે ન થાય, તો પછી તમે જે ગેપ કવરેજ પ્રદાન કરે છે તેનાથી તમને ફાયદો થશે નહીં, તેથી તેના માટે ચૂકવણી ન કરવી વધુ સારું છે.

11. બિનજરૂરી કવરેજ દૂર કરો
કેટલાક કિસ્સાઓમાં, પોલિસીઓ ભાડાની કાર, રોડસાઇડ સહાય અને અન્ય ઉપયોગી વધારાના કવરેજ સાથે આવે છે. જો કે, જો તમને તમારી પોલિસીમાં તેમની જરૂર ન હોય, તો તે સુવિધાઓ દૂર કરવાથી બચત થઈ શકે છે. ઉપરાંત, જો તમારી પરિસ્થિતિ બદલાય તો તમે સામાન્ય રીતે તેમને ફરીથી ઉમેરી શકો છો. તમે તેમને અસરકારક રીતે ચાલુ અને બંધ કરી શકો છો, જેનાથી તમે સમય જતાં વધુ પૈસા બચાવી શકો છો.

12. માઇલેજ ડિસ્કાઉન્ટને અવગણશો નહીં
જ્યારે તમે શરૂઆતમાં ઓટો વીમા ક્વોટ મેળવો છો, ત્યારે તે ધારણા પર આધારિત હોઈ શકે છે કે તમે દર વર્ષે સરેરાશ અંતર ચલાવો છો, જે સામાન્ય રીતે 12,000 માઈલની નજીક ચાલે છે. જો તમે તેનાથી ઓછી મુસાફરી કરો છો, તો તમે ઓછા માઇલેજ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે તમારા કાર વીમા પર બચત કરી શકશો.
વૈકલ્પિક રીતે, જો તમે વારંવાર વાહન ન ચલાવતા હોવ તો તમે પે-એઝ-યુ-ગો વીમા કંપનીઓની શોધખોળ કરવા માગી શકો છો. ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન તમે જે માઇલ ચલાવો છો તેના આધારે આ તમારી પાસેથી શુલ્ક લે છે, જે સામાન્ય રીતે એક મહિનાનો હોય છે. જ્યારે આનો અર્થ એ છે કે તમારા માસિક ખર્ચ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે, તે બચત તરફ દોરી શકે છે જે કોઈપણ સંભવિત અસુવિધાને સરભર કરવા માટે પૂરતી મોટી છે.

13. એક મંજૂર રક્ષણાત્મક ડ્રાઇવિંગ કોર્સ લો
જ્યારે આ વિકલ્પ દરેક કિસ્સામાં ડિસ્કાઉન્ટ તરફ દોરી જશે નહીં, કેટલાક વીમા કંપનીઓ રક્ષણાત્મક ડ્રાઇવિંગ અભ્યાસક્રમો લેનારા પુખ્ત ડ્રાઇવરોને ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરે છે. આ વર્ગો તમને રસ્તા પરના તમારા એકંદર જોખમને ઘટાડવા માટે અકસ્માતો તરફ દોરી જતા જોખમોને કેવી રીતે ટાળવા તે શીખવામાં મદદ કરે છે.
ઘણા કિસ્સાઓમાં, તમારે તમારા વીમાની કિંમતમાં ઘટાડા માટે લાયક બનવા માટે માન્ય રક્ષણાત્મક ડ્રાઇવિંગ કોર્સ લેવાની જરૂર છે. જો તમે હજી સુધી એક લીધું નથી, તો જાણો કે શું વીમાદાતા આ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરે છે અને જો એમ હોય તો, કયા સ્થાનિક કાર્યક્રમો મંજૂર છે.
સામાન્ય રીતે, રક્ષણાત્મક ડ્રાઇવિંગ અભ્યાસક્રમો ખર્ચ સાથે આવે છે. તમે ડિસ્કાઉન્ટ કદ સામે વર્ગની કિંમતનું વજન કરવા માંગો છો. વધુમાં, શોધો કે શું ડિસ્કાઉન્ટ કોર્સ પૂર્ણ કર્યા પછી ચોક્કસ સમયગાળા માટે જ રહે છે. તમારે વર્ગ માટે ફરીથી ચૂકવણી કરવાની જરૂર પડી શકે છે અને પાત્ર રહેવા માટે દર થોડા વર્ષે તેને પાસ કરવાની જરૂર પડી શકે છે, જે કેટલીક સંભવિત બચતને સરભર કરી શકે છે.

14. જો તમે રાઇડશેર ચલાવો તો યોગ્ય એડ-ઓન મેળવો
મોટાભાગની મૂળભૂત કાર વીમા પૉલિસી ડિફૉલ્ટ રૂપે રાઇડશેર ડ્રાઇવિંગને આવરી લેતી નથી. રાઇડશેર ડ્રાઇવરોએ તે પ્રવૃત્તિને લગતા વધારાના કવરેજ માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે. અન્યથા, વાહનને રાઈડશેર તરીકે ચલાવતી વખતે થતા અમુક પ્રકારના નુકસાનને આવરી લેવામાં આવશે નહીં. આના પરિણામે ખિસ્સામાંથી મોટો ખર્ચ થઈ શકે છે.

15. વધુ ડિસ્કાઉન્ટ વિશે પૂછો
ઘણા વીમા કંપનીઓ ડિસ્કાઉન્ટની શ્રેણી ઓફર કરે છે જેની તેઓ ખુલ્લેઆમ જાહેરાત કરતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે અથવા અન્ય કવર્ડ ડ્રાઇવર યોગ્ય GPA ધરાવતા વિદ્યાર્થી છો — સામાન્ય રીતે 3.0 કે તેથી વધુની આસપાસ — તો તમારી પોલિસી સારા વિદ્યાર્થી ડિસ્કાઉન્ટ માટે પાત્ર હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે નિવૃત્ત, શિક્ષકો, પ્રથમ પ્રતિસાદ આપનારાઓ, લશ્કરી સભ્યો, અનુભવીઓ અને વધુ માટે વિકલ્પો પણ છે.
જો તમને ઓનલાઈન તમામ સંભવિત ડિસ્કાઉન્ટની યાદી દેખાતી નથી, તો તમારે વધુ જાણવા માટે વીમાદાતા સાથે ફોલોઅપ કરવાની અથવા તેની વેબસાઇટનું અન્વેષણ કરવાની જરૂર પડી શકે છે. આમ કરવાથી, તમને કેટલીક બચત મળી શકે છે જે તમે અન્યથા કેપ્ચર કરી ન હોત, પરિણામે એકંદર બિલ ઓછું થાય છે.

2023 BMW i7 અને સાત કલેક્શન મૂલ્યાંકન: લક્ઝુરિયસ જોરદાર બનશે

2023 BMW 7 અને i7 બેકસીટ

હવે એક મહત્વપૂર્ણ અડધી આવે છે - ફરીથી બેઠક. તદ્દન નવા 7 કલેક્શનનો વ્હીલબેઝ હવે પહેલાના યુગના લોંગ-વ્હીલબેઝ વેરિઅન્ટ કરતાં લાંબો છે. જેનો અર્થ થાય છે કે ઘર ફાયદાકારક છે. આ વર્ગના દરેક લિમોની જેમ, તમે મસાજ કરતી વખતે શાંત થઈ શકો છો, ઓટ્ટોમન બહાર આવી શકો છો અને શાંત થઈ શકો છો. અહીં જંગી સ્પોટલાઇટ એ 8K, 31.3-ઇંચ થિયેટર ડિસ્પ્લે છે જે જો તમે દરવાજાની અંદરની ટચસ્ક્રીન પેનલ્સમાંથી વિનંતી કરો છો તો તે પોતાને પ્રગટ કરે છે. તે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની છે, ખાસ કરીને જો તમે i7 ને ફરીથી જ્યુસ કરવા માટે તૈયાર છો અને સફરમાં પણ સ્પષ્ટપણે ઉપયોગ કરી શકાય તેવું છે, જો કે તે IRVM દ્વારા ડ્રાઇવરની દૃશ્યતાને પ્રતિબંધિત કરે છે. વૈભવી ભરપૂર - બટન દબાવવા પર દરવાજા ખુલે છે અને બંધ થાય છે, એક સુઘડ રોલ્સ-રોયસ સંપર્ક. બોવર્સ અને વિલ્કિન્સ એક શાનદાર સાઉન્ડ સિસ્ટમ ધરાવે છે. ઠંડક, ગરમી, માલિશ - તમારામાં ફરીથી તે બધું હોઈ શકે છે. અને ડ્રાઇવિંગ ફોર્સના નિયંત્રણો માટે સાચવેલા તમામ ટુકડાઓ તમારા નાના ડોર-હેન્ડલ ટચસ્ક્રીનમાંથી મેનેજ થઈ શકે છે.


2023 BMW i7 કાર્યક્ષમતા અને ડ્રાઇવટ્રેન

ચાલો હિંમત વિશે વાત કરીએ, તેમ છતાં. i7 xDrive60 ને 101.7kWh બેટરી પેક મળશે જે 2 મોટર્સ સાથે જોડાયેલ છે - દરેક એક્સલ પર એક. આખા આઉટપુટ ખૂબ જ મજબૂત છે - 537bhp અને 745Nm, આઉટપુટ દ્વારા તેને V8 ની બરાબરી પર મૂકે છે. કાર્યક્ષમતા? ઝડપી અપેક્ષિત. 0-100kmph 4.7 સેકન્ડમાં બહાર આવે છે. ફોર્મ રીમાઇન્ડર કે આ સેડાનનું વજન 2.7 ટન છે. તે પણ અનુભવાય છે - થ્રોટલમાંથી એક તાત્કાલિકતા છે કે તમે ફક્ત EVs સાથે જોડાયેલા છો, અને આમાં મોટી સંખ્યાઓ પોતાને અનુભવે છે. ગેમ મોડ પંચી છે. તે દરેક અલગ મોડમાં પર્યાપ્ત છે. જોકે ડ્રાઇવટ્રેનની સ્પોટલાઇટ મૌન છે. લક્ઝુરિયસ ઓટોમોબાઇલ્સ ઇન્સ્યુલેશન પર ઢગલા કરે છે જેથી કુશળતાને સંભવિત તરીકે શાંત કરી શકાય અને ઇલેક્ટ્રિકલ ડ્રાઇવટ્રેન તે પ્રકારની મોટરિંગ માટે શુદ્ધ મેચ છે. i7 શુદ્ધ જેવું લાગે છે. તે BMW તરફથી પ્રાથમિક વિદ્યુત ફ્લેગશિપ હોઈ શકે છે, જો કે તમને ખ્યાલ આવે છે કે તે પ્રભાવિત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તે વિશે તે વાકેફ છે. સરળ કાર્યક્ષમતા. તમે ગમે તેટલી ઝડપથી જાઓ તો પણ કેબિનની અંદર એક મૌન. તે નીચે ખીલી છે.

2023 BMW 760i કાર્યક્ષમતા અને ડ્રાઇવટ્રેન

તે થોડો વધારે પરિચિત છે. 760i ના હૂડની નીચે પરિચિત 4.4-લિટર V8 છે, જે હવે 537bhp અને 750Nm આપે છે — i7 ના આઉટપુટ જેવું જ છે, અને તે સારા માપદંડ માટે એક નમ્ર હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ મેળવશે. પ્રતિભાવો તીક્ષ્ણ છે, જો કે ટેલિપેથિક નથી કારણ કે i7. જો તમે તેને આગળ અને પાછળ ધકેલશો તો એન્જીનનો સહજ લેગ સ્પષ્ટ છે, જો કે ટર્નિંગની ગતિ વિશાળ છે. 0-100kmph 4.2 સેકન્ડમાં મોકલવામાં આવે છે, અને તે સત્યનું પરિણામ છે કે આ ઓટોમોટિવ તેના EV સમકક્ષ કરતા 500kg હળવા છે. તેમ છતાં તે સફરમાં સરળતાની સમાન ડિગ્રી સાથે પ્રહાર કરે છે, તેમ છતાં. V8 માંથી ટેન્ડર ગડગડાટ બધી જગ્યાએ છે, અને જો તમે તેને ગરમ કરશો તો તે વધુ જોરથી થશે. કોઈને તેના વિશે ફરિયાદ કરવાનું પસંદ નથી, તેમ છતાં તે ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ કે i7 પર મૌન વધુ તણાવમુક્ત છે.

કમુરતા એટલે શું? ક્યારથી શરૂ થશે? જાણો કમુરતામાં શું કરવું, શું નહીં?

ધનારક અને મીનારક એક જ છે. જ્યારે સૂર્યદેવ ગુરુની રાશિ ધન કે મીનમાં વિરાજિત થાય છે ત્યારે ધનુર્માસ, ખરમાસ એટલે કે કમુરતા શરૂ થાય છે. સૂર્યદેવ ધન રાશિ અને મીન રાશિમાં આવે ત્યારે ધન સંક્રાંતિ, મીન સંક્રાંતિ ગણાય છે. આ સમયને કમુરતા કહેવાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ પણ શુભ પ્રસંગ કરાતા નથી. આ સમયગાળો એક મહિનાનો હોય છે.


ધનારક અને મીનારક એક જ છે. જ્યારે સૂર્યદેવ ગુરુની રાશિ ધન કે મીનમાં વિરાજિત થાય છે ત્યારે ધનુર્માસ, ખરમાસ એટલે કે કમુરતા શરૂ થાય છે. સૂર્યદેવ ધન રાશિ અને મીન રાશિમાં આવે ત્યારે ધન સંક્રાંતિ, મીન સંક્રાંતિ ગણાય છે. આ સમયને કમુરતા કહેવાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ પણ શુભ પ્રસંગ કરાતા નથી. આ સમયગાળો એક મહિનાનો હોય છે.

ક્યારે બેસશે કમુરતા?

2022માં 16 ડિસેમ્બર અને શુક્રવારના રોજ કમુરતા બેસશે. આ દિવસે સુર્યનો ધન સંક્રાંતિ કાળ સવારે 10.11 વાગ્યે શરૂ થશે. આ સમય એક મહિનાનો હોય છે. તેથી ઉત્તરાયણના દિવસે કમુર્તા પુર્ણ થશે. 14 જાન્યુઆરીના દિવસે રાતે 8.57 મિનિટે મકર સંક્રાંતિ સુધી કમુરતા માનવામાં આવશે. 14 જાન્યુઆરીને રાતના સમયથી કમુરતા પુરા થશે.

કમુરતામાં શું ન કરી શકાય?

ગૃહ પ્રવેશ કે લગ્ન જેવાં કાર્યો તથા મુંડન, જનોઈ સંસ્કાર, દીક્ષાગ્રહણ, કર્ણવેધ સંસ્કાર , પહેલીવાર તીર્થયાત્રાએ જવું, દેવ સ્થાપન, દેવાલય શરૂ કરવું, મૂર્તિ સ્થાપના, કોઇ વિશિષ્ટ યંત્રની શરૂઆત કે પછી કોઇ નવી વસ્તુની ખરીદી વગેરે જેવાં કાર્યો કમુરતામાં કરવામાં આવતાં નથી.

કમુરતામાં કરવા જોઇએ આ કામ

કમુરતાના સમયગાળા દરમિયાન સુર્યની ગતિ મંદ થવા લાગે છે, એટલે આ મહિનામાં સુર્યદેવ અને શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના કરવાથી વિશેષ લાભ થાય છે. આ મહિનામાં આવતી એકાદશી પણ ખાસ કરવી જોઇએ. કન્યાઓને ભોજન કરાવીને ભેટ આપવી જોઇએ. પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કરવુ જોઇએ. ધાર્મિક યાત્રા કરવી જોઇએ. બ્રાહ્મણ, ગુરૂ, ગાય અને સાધુ-સંતોની સેવા કરવી જોઇએ.

ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી

ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) ઉપગ્રહ સાથે સંચાલિત એક નેવિગેશન સિસ્ટમ છે જે ભારત સરકારની સંસ્થા ભારતીય નેવિગેશન સંસ્થા (ISRO) દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રણાલી નેવિગેશન અને ટાઇમિંગ ની માહિતી પૂરી જગ્યાએ પ્રદાન કરે છે અને તેની સાથે સંપર્ક કરીને ઉપયોગકર્તાઓ અને વિમાનપથ સંચાલકો વિભિન્ન સ્થાનોએ જ મોબાઇલ કોમ્પેટેબલ નેવિગેશન સેવાઓને ઉપલબ્ધ કરાવે છે.


ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી બહુમુખી સેવા પૂરી કરી શકે છે જેમાં વિમાનપથ, કાર સંચાલન, શિપિંગ અને રેલ સંચાલન શામેલ છે.ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) ભારત સરકાર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી છે જે વિશ્વની પ્રમુખ નેવિગેશન સિસ્ટમો માંથી એક છે. આ સિસ્ટમ નામે ગ્લોબલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ (GNSS) છે જે ભારતીય સ્પેસ રિસર્ચ આર્ગનાઈઝેશન (ISRO) દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે.


ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી નામે નવિકરણ (NavIC) પણ ઓળખાય છે. આ સિસ્ટમમાં, ભારતના સાત ઉપગ્રહો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે જે ભારતને સ્વતંત્ર નેવિગેશન કરવામાં મદદ કરે છે.


ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) ભારત સરકાર દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલી એક સ્વાયત્ત સિસ્ટમ છે જે ભારત દેશ માટે નેવિગેશન સેવાઓ પૂરી કરવા માટે ઉપયોગી છે. આ સિસ્ટમ ભારતીય નેવિ સિસ્ટમ (Indian NavIC) કે ગ્લોબલ પોઝીશનિંગ સિસ્ટમ (GPS) જેવી હોય છે.

નેવિગેશન પ્રણાલીનો સિસ્ટમ હેતુ સટેલાઇટો અને ભારતીય ભૂનિર્માણ સંસ્થા (ISRO) દ્વારા સ્થાપિત સ્વાયત્ત સાધનોથી સંચાલિત થાય છે. આ સિસ્ટમમાં પાંચ સટેલાઇટો હોય છે જે વિવિધ વિસ્તારમાં થાય છે અને આપણે ભારત દેશ માંથી કોઈપણ સ્થળનું સટેલાઇટ સીધે શોધી શકીએ છીએ.

ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) એક ઉચ્ચ સ્તરની પ્રાકૃતિક સૌથીક સૂચનાઓ પૂરી કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી સ્વદેશી નેવિગેશન પ્રણાલી છે. આ પ્રણાલી પણ GPS સિસ્ટમની સાથે સમાન છે. ભારતીય નેવિગેશન સિસ્ટમ (Indian Navigation System) અન્ય દેશોના GPS, GLONASS અને Galileo સિસ્ટમ જેવા સિસ્ટમો સાથે પણ સમન્વયીત હોય છે.

ભારતીય નેવિગેશન સિસ્ટમ મોબાઈલ હાથમાં ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે, ભારતીય સરકારે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટીવિટી સાથે નેવિગેશન કરવા માટે મોબાઈલ ઍપ પણ વિકસાવી છે. 


ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) ભારતીય સરકાર દ્વારા પ્રારંભ કરેલી હોવાનું પ્રોજેક્ટ છે જે ભારતીય નેવિગેશનલ સેટેલાઈટ સિસ્ટમ (IRNSS) દ્વારા કાર્ય કરે છે. આ સિસ્ટમનું નામ હાલમાં "નવિક" (NavIC) છે જે ભારતમાં દેશી નેવિગેશન પ્રણાલીના રૂપમાં ઓળખાય છે.

ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) જેમાં GPS સમાન કાર્ય કરતી સ્વતંત્ર સ્થાન શોધક પ્રણાલીની સ્થાપના શામેલ છે. આ પ્રણાલીનું નામ ઈગ્નોસ્ટિક (IRNSS) છે જે ભારતીય નાગરિકો અને સૈન્ય સાથે સાથે સૌથી પ્રસિદ્ધ છે.


IRNSS સિવાય, ભારતીય નેવિગેશન પ્રણાલીનો એક અન્ય ભાગ ભારતીય ભૌગોળિક સમરસતા પ્રણાલી (Indian Geosynchronous Satellite System - IGSS) છે. IGSS ભારતીય ઉપગ્રહ પ્રણાલીની સ્થાપના કરે છે જે વિવિધ વિજ્ઞાન અને પ્રયોગશાળાઓની મદદથી સંભવ થયું છે.ઈગ્નોસ્ટિક સિસ્ટમ અને IGSS દોનો સાથે કામ કરતાં હોવાથી ભારતીય નેવિગેશન પ્રણાલીનું સારૂપ હતું

NavIC એક પાંચ સેટેલાઈટ સિસ્ટમ છે જે ભારત અને પછીના કેટલાક પડોશી દેશોમાં ઉપયોગમાં આવી રહ્યું છે. આ સિસ્ટમ સાથે ભારતીય નૌકરીઓ, લોકોમોબાઇલ ફોનો, રેલવેમાં વાહનો વગેરેમાં નેવિગેશન સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે.