ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી

ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) ઉપગ્રહ સાથે સંચાલિત એક નેવિગેશન સિસ્ટમ છે જે ભારત સરકારની સંસ્થા ભારતીય નેવિગેશન સંસ્થા (ISRO) દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રણાલી નેવિગેશન અને ટાઇમિંગ ની માહિતી પૂરી જગ્યાએ પ્રદાન કરે છે અને તેની સાથે સંપર્ક કરીને ઉપયોગકર્તાઓ અને વિમાનપથ સંચાલકો વિભિન્ન સ્થાનોએ જ મોબાઇલ કોમ્પેટેબલ નેવિગેશન સેવાઓને ઉપલબ્ધ કરાવે છે.


ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી બહુમુખી સેવા પૂરી કરી શકે છે જેમાં વિમાનપથ, કાર સંચાલન, શિપિંગ અને રેલ સંચાલન શામેલ છે.ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) ભારત સરકાર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી છે જે વિશ્વની પ્રમુખ નેવિગેશન સિસ્ટમો માંથી એક છે. આ સિસ્ટમ નામે ગ્લોબલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ (GNSS) છે જે ભારતીય સ્પેસ રિસર્ચ આર્ગનાઈઝેશન (ISRO) દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે.


ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી નામે નવિકરણ (NavIC) પણ ઓળખાય છે. આ સિસ્ટમમાં, ભારતના સાત ઉપગ્રહો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે જે ભારતને સ્વતંત્ર નેવિગેશન કરવામાં મદદ કરે છે.


ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) ભારત સરકાર દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલી એક સ્વાયત્ત સિસ્ટમ છે જે ભારત દેશ માટે નેવિગેશન સેવાઓ પૂરી કરવા માટે ઉપયોગી છે. આ સિસ્ટમ ભારતીય નેવિ સિસ્ટમ (Indian NavIC) કે ગ્લોબલ પોઝીશનિંગ સિસ્ટમ (GPS) જેવી હોય છે.

નેવિગેશન પ્રણાલીનો સિસ્ટમ હેતુ સટેલાઇટો અને ભારતીય ભૂનિર્માણ સંસ્થા (ISRO) દ્વારા સ્થાપિત સ્વાયત્ત સાધનોથી સંચાલિત થાય છે. આ સિસ્ટમમાં પાંચ સટેલાઇટો હોય છે જે વિવિધ વિસ્તારમાં થાય છે અને આપણે ભારત દેશ માંથી કોઈપણ સ્થળનું સટેલાઇટ સીધે શોધી શકીએ છીએ.

ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) એક ઉચ્ચ સ્તરની પ્રાકૃતિક સૌથીક સૂચનાઓ પૂરી કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી સ્વદેશી નેવિગેશન પ્રણાલી છે. આ પ્રણાલી પણ GPS સિસ્ટમની સાથે સમાન છે. ભારતીય નેવિગેશન સિસ્ટમ (Indian Navigation System) અન્ય દેશોના GPS, GLONASS અને Galileo સિસ્ટમ જેવા સિસ્ટમો સાથે પણ સમન્વયીત હોય છે.

ભારતીય નેવિગેશન સિસ્ટમ મોબાઈલ હાથમાં ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે, ભારતીય સરકારે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટીવિટી સાથે નેવિગેશન કરવા માટે મોબાઈલ ઍપ પણ વિકસાવી છે. 


ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) ભારતીય સરકાર દ્વારા પ્રારંભ કરેલી હોવાનું પ્રોજેક્ટ છે જે ભારતીય નેવિગેશનલ સેટેલાઈટ સિસ્ટમ (IRNSS) દ્વારા કાર્ય કરે છે. આ સિસ્ટમનું નામ હાલમાં "નવિક" (NavIC) છે જે ભારતમાં દેશી નેવિગેશન પ્રણાલીના રૂપમાં ઓળખાય છે.

ભારતની નેવિગેશન પ્રણાલી (Indian Navigation System) જેમાં GPS સમાન કાર્ય કરતી સ્વતંત્ર સ્થાન શોધક પ્રણાલીની સ્થાપના શામેલ છે. આ પ્રણાલીનું નામ ઈગ્નોસ્ટિક (IRNSS) છે જે ભારતીય નાગરિકો અને સૈન્ય સાથે સાથે સૌથી પ્રસિદ્ધ છે.


IRNSS સિવાય, ભારતીય નેવિગેશન પ્રણાલીનો એક અન્ય ભાગ ભારતીય ભૌગોળિક સમરસતા પ્રણાલી (Indian Geosynchronous Satellite System - IGSS) છે. IGSS ભારતીય ઉપગ્રહ પ્રણાલીની સ્થાપના કરે છે જે વિવિધ વિજ્ઞાન અને પ્રયોગશાળાઓની મદદથી સંભવ થયું છે.ઈગ્નોસ્ટિક સિસ્ટમ અને IGSS દોનો સાથે કામ કરતાં હોવાથી ભારતીય નેવિગેશન પ્રણાલીનું સારૂપ હતું

NavIC એક પાંચ સેટેલાઈટ સિસ્ટમ છે જે ભારત અને પછીના કેટલાક પડોશી દેશોમાં ઉપયોગમાં આવી રહ્યું છે. આ સિસ્ટમ સાથે ભારતીય નૌકરીઓ, લોકોમોબાઇલ ફોનો, રેલવેમાં વાહનો વગેરેમાં નેવિગેશન સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે.