મેલેરીયા રોગ વિશે જાણકારી

મેલેરીયા રોગ વિશે માહિતી

મેલેરીયા એક જીવાણુમાં ઉંમરે ફેલાતો રોગ છે જે જનસાધારણ માટે ખુબ જ ખતરનાક છે. મેલેરીયા જીવાણુ પરજીવી હોય છે અને સંપૂર્ણ જગતમાં ફેલાયેલ છે. મેલેરીયા જીવાણુ એક માકડ પર થી છડતા છે અને જીવાણુ પાછળ વધારવાથી એકમોટી સ્થિતિમાં આવી જાય છે.

મેલેરીયા જીવાણુ સૂક્ષ્મજીવાણુઓ દ્વારા ફેલાય છે જે પ્રાથમિક રૂપે કીટના ખટરનાક પ્રભાવો દ્વારા જ થાય છે. મેલેરીયા જીવાણુની લક્ષણોમાં બુખાર, શરીરમાં થકાવટ, થકાવું, વંટવાળું હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રણાલીના સંક્રમણ વગેરે શામેલ છે.

મેલેરીયા રોગ મોશમી રોગોમાં સૌથી જાસ્તી મૃત્યુઓનો કારણ છે જેના પ્રમુખ લક્ષણો થાય છે થાય જેમાં ભૂખના હાનિ, તળાવની કુડીઓ અને ઉચ્છ્રાણનના અસ્થિરતાનો લક્ષણ હોય છે. મેલેરીયા એક પરજીવીકરણ વડે વાયરસ પસાર થાય છે જે એક પ્રમુખ માદક સ્ત્રોત વડે પસાર થાય છે.
મેલેરીયા રોગના લક્ષણો

આ રોગનું ઉપચાર કરવા માટે દવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમાં ક્વિનિન અને હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન સમાવિષ્ટ છે. તાજેતરના સંશોધનો પણ હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિનનું ઉપયોગ મેલેરીયા રોગને સંપૂર્ણ રૂપે દૂર કરી શકે છે.

મેલેરીયા રોગના લક્ષણો ફેફસાંનો રોગથી થોડા અલગ હોય છે અને તેના પ્રારંભિક લક્ષણો આમ રીતે ઉજવણીયાં હોય છે. જેમાં કોઈ પણ નીચેના લક્ષણો હોઈ શકે છે:

  • ઉત્તેજિતતા કે થકાવાનો મહસૂસ કરવું
  • શરીરનુ તાપમાન વધે છે
  • શ્વાસન થતા સમયના ઉસ્તરાપણમાં અસ્થિરતા
  • સુકી ઉધરસ
  •  શ્વાસન થવાની સમસ્યા
  • ઉલ્ટી કરવી પણ ઉલ્ટી નથી આવવી
  • દર્દી માથાનો દુખાવો
  • ખાંસી  જેવી સમસ્યાઓમેલેરીયા રોગની સારવાર

લેરીયા રોગ એક ગંભીર રોગ છે જેની સારવાર જરૂરી છે કારણ જો તે નિયંત્રિત ના થાય તો તે સાંભળેલ વ્યક્તિને મોટી મોટી સમસ્યાઓ પણ સામે કરવી પડી શકે છે.

મેલેરીયા રોગની સારવારમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે સાંભળેલ વ્યક્તિને સંપૂર્ણ આરામ આપવો અને તેની રોગ સાંભળી શકાય તેવી ચિકિત્સા આપવી પડે છે. જો માન્યતાપૂર્વક તેની સારવાર કરવામાં ના આવે તો તેના સમસ્યાઓ વધી જશે અને પરેશાનીનો કારણ થશે.