વિશ્વ મેલેરીયા દિવસ વિશે માહિતી

દર વર્ષે 25મી એપ્રિલને 'વિશ્વ મેલેરિયા દિવસ' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ મહત્વનું છે કારણકે મેલેરીયા દુનિયામાં બહુમાન્ય પ્રમુખ હવે પણ એક મહામારીની રૂપે સમજાઈ જાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મેલેરીયા સંસ્થાએ (WHO) જાહેર કરેલા સૂચનાઓને અનુસરીને માનવ જીવન બચાવવા માટે લોકોને જાગૃત કરવામાં મદદ મળે છે.


વિશ્વ મેલેરીયા દિવસને મનાતા સમયમાં, મેલેરીયા રોગ પસાર થવાને વિરોધમાં સફળતા મળતી નથી, તથા મહિલાઓ, બાળકો અને માનસિક રોગીઓ સમે મેલેરીયાના અસરો વધી છે. આ દિવસનો ઉદ્દેશ્ય મેલેરીયા વિષયક જાગૃતિ વિસ્તારવા અને મેલેરીયાના કેટલાક રોગોને રોકવા અને વિસ્તારને કમ કરવા માટે સામાજિક જાગૃતિ આપવામાં આવે છે.


મેલેરિયા એક જીવાણુ દ્વારા ફેલતો એક સાંક્રમણિક રોગ છે. આ રોગની વાતાવરણ સાફ કરવા, જળાશયો સાફ રાખવા, નિયમિત મેડિકલ ચેકઅપ કરવા અને રોગોને રોકવા માટે સારી આહાર સેવન કરવાની જરૂર છે. આ દિવસ પોષણમાં હુંમાં લઈને લક્ષ્ય રાખવામાં આવેલી વિવિધ મેલેરીયા રોગોને રોકવા અને માનવ સંબંધોને સુધારવાનું ઉદ્દેશ્ય સાથે ઊજવાય જાય છે.


આ દિવસનો ઉદ્દેશ હવે પણ મેલેરીયા રોગ વિશે જાગૃતિ આપવા પણ છે, જેનાથી જાગૃતિ લેવા અને તેની રોકથી સંબંધિત સંસ્થાઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ અને જનતાને જાગૃત કરવામાં મદદ મળી શકે છે. મેલેરીયા રોગ બધી ઉંમરી વ્યક્તિઓ અને બાળકો પર અસર કરે છે અને આ રોગને રોકવા માટે જાગૃતિ આપવામાં આવે છે. વિશ્વ મેલેરીયા દિવસ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસ્થા દ્વારા નિર્ધારિત છે. આ દિવસ વિશ્વવ્યાપી મેલેરીયા રોગને રોકવા અને નિયંત્રણ કરવાની જાગૃતિ આપવામાં આવે છે. આ દિવસ દુનિયાભરમાં મેલેરીયા રોગથી પીડિત લોકોને મદદ કરવામાં આવે છે અને મેલેરીયા રોગના સંક્રમણ નાશ કરવામાં મદદ કરવામાં આવે છે.

આ દિવસને સમારોહો, સેમિનારો, સંવેદના સભાઓ, ચર્ચા મેળવવામાં આવે છે જે મેલેરીયા રોગની જાગૃતિ આપવા માટે વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા આયોજિત થાય છે.આ દિવસ પ્રતિવર્ષ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંસ્થા (WHO) દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે અને આમ તરીકે માન્ય કરવામાં આવે છે. 

વિશ્વ મેલેરીયા દિવસ માનવ મેલેરીયાની માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષિત રાખવા અને લોકોને મેલેરીયા રોગની જાણકારી આપવાની પ્રમુખ હેતુઓનો જાણીને આયોજિત કરવામાં આવે છે. મેલેરીયા એક જીવાણુની વાયરસથી સંક્રમિત થતો રોગ છે જે કીટકો અને જનાંગોને મોટા પ્રમાણમાં પ્રભાવિત કરે છે.