આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ નિબંધ

 આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતની આઝાદીના સૌથી મહત્ત્વના ઉત્સવોમાંથી એક છે. ભારત સ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યા પછી, આ ઉત્સવ પ્રતિ વર્ષે 15 ઑગસ્ટના દિવસે મનાવવામાં આવે છે.


આ ઉત્સવ દેશભક્તિ અને આઝાદીની જયપ્રદ યાદોને તાજી કરી રાખવા માટે મનાય છે. ભારત સ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યા પછી બ્રિટિશ શાસનના સામ્રાજ્ય પરથી મુક્ત થયું હતું અને આ ઉત્સવ દેશને મહત્વાકાંક્ષી પ્રક્રિયાઓ વધારવામાં સહાય કરે છે.

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતના સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિના ઉજવળ ઉત્સવોમાંથી એક છે. આ ઉત્સવ ભારતના સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિની ઉજવળ સમર્થનની યાદગારી છે અને હર વર્ષે 15 ઑગસ્ટ તારીખે બારંબાર મનાઈ જાય છે.


આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ દેશભરમાં ઉજવળ ઉત્સવો અને પર્વતીય કાર્યક્રમોથી સંપન્ન થાય છે. આ ઉત્સવમાં ભારતીય ઝંડો ફહેરાવવામાં આવે છે અને જાતીય સંગીત અને નૃત્યોની પ્રદર્શનો સંપન્ન થાય છે.આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતના પૂર્વ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યથી આઝાદી મેળવવાનો પહેલો ઉત્સવ છે. ભારતની આઝાદી મેળવવા માટે, હજારો ભારતીયો બ્રિટિશ શાસનને વિરોધ કરી હતીં અને ભારતના બેહેમન જનોની જૂઝમાં હારી નહીં છે.


આ ઉત્સવને ભારતના બધા ભાગમાં ઉજવણી કરી જાય છે. ગણતંત્ર દિવસની પૂર્વ રાત્રિએ રાષ્ટ્રીય ઝંડો ફરવાની પરંપરા હતી અને દિવસભર ભારતના વિવિધ સ્થાનોએ સંત્રષ્ટિ કરાય છે. ઉત્સવમાં ભારતીયો સંગીત, નૃત્ય, થીયેટર અને ફાયરવર્ક્સની અનેક આકર્ષણોથી ભરપૂર હોય છે.


આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતના સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિને યાદ કરતો એક તહેવાર છે જે દેશભક્તો દ્વારા ઉજવાળ રીતે ઉજવાળાંકનની અને ભારતીય સંસ્કૃતિની જાળવણી માટે મનાય છે.


આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ 15 ઑગસ્ટ 1947ના દિવસે શરૂ થઈ હતી જ્યાં ભારત બ્રિટિશ સામ્રાજ્યથી સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. આજથી પાંચ દશક પછીના હરેક વર્ષ 15 ઑગસ્ટ ના દિવસે આ તહેવાર મનાય જાય છે.આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય અંગેનો એક વિશેષ ઉત્સવ છે જે ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સ્મરણોને યાદ કરવા માટે મનાય છે. આ ઉત્સવનું આયોજન સન 1947માં થયું હતું જ્યાં બ્રિટિશ શાસનના પછી ભારતના સ્વાતંત્ર્યને જશે જાહેર કરવા માટે.


આ ઉત્સવમાં દેશભક્તિનો પરવાનો પ્રદર્શન થાય છે અને સમગ્ર દેશમાં જશે જાહેર ઉત્સાહ રહે છે. આ ઉત્સવનો આયોજન દેશની મુખ્ય નગરો અને વિવિધ પ્રાંતોમાં કરવામાં આવે છે જેમાં રાજધાની દિલ્લીમાં વિશેષ પ્રદર્શનો થાય છે.

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ભારતની આઝાદીની 50 વર્ષની ઉજવણી માટે એક મુખ્ય ઉત્સવ હતો. આ ઉત્સવને ભારતના વિભિન્ન ભાગોમાં વિવિધ રીતોની ઉજવણીઓ સાથે મનાયા જતા હતા.


આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અગાઉ હીન્દુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચે પાકિસ્તાનની ભૂમિ પર શિખર ઉચ્ચાઈને પ્રાપ્ત કર્યાં હતાં. આ ઉત્સવમાં ભારતીય પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુ અને મુસ્લિમ પ્રધાન મિનિસ્ટર મોહમ્મદ અલી ઝિન્નાહ જેવા પ્રમુખ સંસ્થાઓ સાથે ઉપસ્થિત હતા.