દેશભક્તિ વિશે નિબંધ

દેશભક્તિ એક મૂળ ગુણ છે જે એક વ્યક્તિને પ્રેમ અને સમર્પણની ભાવનાઓ થી જોડી દેવે છે અને તેની સમાનતા તેના દેશના માટે પ્રગટ કરે છે. એક સંપૂર્ણ દેશ જેવું છે તેની શક્તિ તેના લોકોના હૃદયમાં છે, અને એક વ્યક્તિને જ્ઞાન અને કાર્ય દોનો દેશના લોકોના હિત માટે કરવું જોઈએ. એક સંપૂર્ણ દેશ પ્રગટ થવા માટે દેશભક્તિનો ભાવ અનવરત હોવો જરૂરી છે.

દેશભક્તિ જીવનનું એક મોટું અંગ છે જે વ્યક્તિને તેના દેશના હકો અને કર્તવ્યો સંબંધિત કરી દેતું છે.દેશભક્તિ એક પ્રગટ અને સ્પષ્ટ ભાવ છે જે કોઈને તેની પ્રાથમિકતા આપી શકે છે જેથી તે પૂર્ણતાથી તેના દેશને સેવા કરી શકે છે. એક સાચી દેશભક્ત તે વ્યક્તિ છે જે તેના દેશને સારી પ્રકૃતિમાં સેવા કરવા તૈયાર થાય છે, જે તેના દેશને પ્રેમ કરતાં અને તેના સમાજના માનસિક તથા શારીરિક વિકાસમાં હિસ્સા લેતાં સમર્પિત છે.

સાચી દેશભક્તિ એક સમાજની જીવનશૈલી હોવા જોઈએ જે વ્યક્તિઓને તેમના સમાજની હકો અને ફાયદાઓને પહોંચાડવાની પ્રેરણા આપે છે. દેશભક્તિ એક વ્યક્તિનો આંતરિક ભાવ હોવા જોઈએ. દેશભક્તિ એક પૂર્ણ અને સંપૂર્ણ સ્થાનકાંક્ષા અને ભારતની સ્વાતંત્ર્ય અને પ્રગતિ માટે પૂરી તરીકે વિશ્વાસ રાખવાનું અને તે માટે શ્રમ કરવાનું સમર્પણ છે. દેશભક્તિ એક સ્પર્ધાત્મક મનોવૃત્તિ છે જે દેશની સુરક્ષા માટે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તનો કરી શકે છે.

એક સંપૂર્ણ દેશભક્ત હોવા માટે, પ્રથમ તો તેને તેના દેશની સમસ્યાઓ અને ઉપરાંત અમુક મુદ્દાઓ વિશે સાચી જાણકારી હોવી જેથી તે તેની સમસ્યાઓ ને સમજી શકે અને તે માટે સારી તરીકે જુદાં થઇ શકે.દેશભક્તિ એક અનુભવના ભાવ છે જેને કોઈ વ્યક્તિ ભારતને સમર્પિ દેવાની પ્રેરણા પામી છે. એની જાણકારી કાગળોના માર્ગદર્શન જેવી સાધનોની આધારે મળે છે પરંતુ દેશભક્તિ એક અનુભવ પણ છે જે કોઈને પ્રાપ્ત થતી છે ત્યારે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભારતને સમર્પિ દેવાની મનોયા છે અને તેની જીવનમાં બની રહે છે.

દેશભક્તિ કદાચ સમાજની સંસ્કૃતિનો ભાગ છે કારણ કે એને સમાજને એકજ કરે છે અને સમાજને પ્રેરિત કરે છે ભારતને અને તેના લોકોને પ્રેમ કરવાની ભાવના આપી શકે છે. દેશભક્તિ એક ઉન્નતિ અને વિકાસ માટે એક મહત્વની ગુણ છે. દેશભક્તિ અર્થાત દેશ નો સ્વાભિમાન રાખવું, તેને વિકાસ કરવું અને દેશને સશક્ત બનાવવું છે. એક સમજાતી જે દેશનો ઉન્નતિ થાય તેને સ્વાભિમાન હોવું જરૂરી છે.

દેશભક્તિ એક સમાજને સંકોચ થતા નથી કરતી બધાને એક સમાન આદર અને સમાન હકો આપી શકે છે. દેશભક્તિ એક વ્યક્તિને આપણા સંસ્કૃતિ, સંપ્રદાય, પરંપરાઓ અને જીવનશૈલીને પ્રેમ કરવાનો પ્રેરણા સર્જક બનાવી શકે છે. દેશભક્તિ એક અનુભવની સ્થિતિ છે જે પ્રતિભાવી પ્રેરણાશીળતા સાથે સંબંધિત હોય છે. એક સાર્વજનિક વ્યક્તિ તમારી જાતિ, ધર્મ, પરંપરાઓ કે આપના સ્થાનિક સમુદાય સાથે નથી જોડાયેલો હોઈ શકે છે, પરંતુ તેની દેશભક્તિ તેને પોતાના દેશ અને જનતા સાથે જોડે છે.

દેશભક્તિ સુધારાત્મક પ્રવૃત્તિ હોય છે જે સમાજને સુધારવા અને જોખમો કમ કરવા મદદ કરે છે. દેશભક્તિની સંભાવનાઓ સુધારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ ને જોડાય છે જે સમાજની ઉન્નતિ કરે છે. દેશભક્તિ એક સમાજની સૌમ્યતા અને સમતાની સ્થિતિ હોય છે.