સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નું જીવન ચરિત્ર

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એ ભારતીય રાજનીતિજ્ઞ હતા, જે ભારતની સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં મહત્વનો યોગદાન આપ્યો હતો. તે 31 ઓક્ટોબર, 1875માં ગુજરાતના નાડિયાદમાં જન્મ્યા હતા. પટેલ પૂર્વે એક વકીલ હતા અને તેની શિક્ષણને મુખ્ય તરીકે આંગ્રેજી શાળામાં મેળવી. તે આંગ્રેજી ભાષામાં પ્રાવીણ્ય મેળવી હતી અને તેની યોગ્યતા દ્વારા તેને સૌથી પ્રથમ વકીલાતની અનુમતિ મળી.

પટેલનો પ્રાથમિક ધ્યેય હંમેશાં રાષ્ટ્રપ્રેમ અને જનજીવનની સેવા હતી. તે મુખ્ય રાષ્ટ્રપ્રમુખ અને બંધુ ચરિત્રના કર્તા તરીકે ઓળખાય છે. પટેલ આંગ્રેજો દ્વારા ભારતીય ભૂપૃષ્ઠને ટૂંક કરી રાખવામાં ખૂબ હુંકાર્ય કર્યો હતો. તે તમામ રાજ્યોને એકીકરણ કરીને ભારતની એકતા અને એકત્વની શક્તિ વધારી હતી. આ માટે તેને "લોહપુરુષ" અને "એક પ્રાણ, એક દેશ, એક વચન" આપતો. તે ભારતીય ભૂપૃષ્ઠની છેલ્લી એકતાવાદી દંધાકાર છતાં જ આપી દીધી.

સવિનયની સરહદોને બંધારતી સંઘ તેમજ આંગ્રેજ સરકાર દ્વારા વિભાજ્યાત થયેલ પરંતુ એકતાને કોઈ કિંચિત નહીં આપતો. તે ભારતને 1947માં પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ સાથે સૌથી નાના રાજકીય સંગઠન કાંગ્રેસ પાછળ જોડી આપ્યો અને ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય મધ્યપ્રદેશ ની સ્થાપના કરી.

વલ્લભભાઈ પટેલને સરદાર કેહવામાં પણ વાપરવામાં આવ્યું છે કારણકે તેમણે સારી પ્રશાસનિક ક્ષમતા, આપત્તિ સંભાવનાઓ અને સમાનતાને મુકાબલે જ આપી હતી. તેને 15 ડિસેમ્બર, 1950માં ભારતના પહેલા પ્રધાનમંત્રી તરીકે નીયમિત કરવામાં આવ્યું. પરંતુ, એક વર્ષ બાદ તેમની મૃત્યુ થઈ ગઈ. તેમને સત્તા અને સ્થાયિત્વને ખોટાંના માર્ગને પસાર કરવામાં આવેલા હતા, પરંતુ તેમણે હંમેશાં ભારતીય જનતાની સેવા કરી.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ભારતીય આધુનિક ઇતિહાસમાં એક મહત્ત્વનું વ્યક્તિ છે. તે પાટેલને "લૌહ પુરુષ" અથવા "આર્ડીનેરી ઓફ ઇન્ડિયા" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પટેલનું જીવન અને કાર્યકાળ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તેમને ભારતીય એકીકૃતતાને રાષ્ટ્રીય એકીકૃતતા અને વિભાજનને અટકાવી દારૂની સંરક્ષણ પ્રદાન કરવામાં આવ્યું.

વલ્લભભાઈ પટેલ 31 અક્ટોબર 1875ના રોજ ગુજરાતના નડીયાદની સિકંદરાબાદ ગામમાં જન્મ્યા. તેના પિતાનું નામ જાવાહરલાલ થયું. પટેલનું પ્રાથમિક શિક્ષણ કાપડી તાલુકામાં થતું હતું. તેને પછી અમદાવાદની લેફાફાની વિદ્યાલયમાં પાઠ પડ્યું. પછી તે આપત્તિઓને જેળ્યો નહીં અને ૧૮૯૫માં ભારતીય નાગરિકતા અવકાશને મેળવી લેવાની ઇચ્છાથી લંડનની ઇનર ટેંપલ કૉલેજમાં પડવા માટે રજિસ્ટર કરી. પછી તે વિભાજનની હેતુઓને સમજવામાં આવી તેમનો નિષ્ણાંત વાંચવામાં આવ્યો અને પછી પોતાની પ્રવૃત્તિઓ વિચારી અમદાવાદ લૌ છોડી ને સરદાર નામ લઈ લીધે.

તેમની જીવનમાં વધુ મહત્વની એક ઘટના તેમના અમદાવાદ શિક્ષકો એસોસિએશનમાં શામિલ થવા માટે થઈ હતી. આ સંઘમાં પટેલનું કાર્ય મહત્ત્વપૂર્ણ હતું કારણ કે તેને આપત્તિઓની સમજ હતી અને તેને છોડીને લોકોને અટકાવવી પાડવી આવતી હતી.

સરદાર પટેલ પછીના વર્ષોમાં અમદાવાદ નગરપાલિકામાં કાર્યરત રહ્યા અને વધુમાં વધુ વાંચવા માટે ન્યાયમંદિરમાં પણ કાર્ય કર્યો. તેમનો નેતૃત્વ દ્વારા અમદાવાદમાં કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ વિકાસમાં મહત્ત્વનો યોગદાન આપ્યો. તેમની પ્રમુખ પ્રવૃત્તિઓમાંથી એક આપત્તિઓની જમાવટી પરિસ્થિતિમાં નગરપાલિકાની આપત્તિઓનો સમાધાન કરી નક્કી કરવામાં આવી. તેમને આપત્તિઓનો સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ નિષ્ઠાથી કરવામાં આવ્યો અને તેમની આપત્તિઓને સમાધાન મળ્યો છે.

ભારતીય આધુનિકતાની રાષ્ટ્રીય એકીકૃતતાને સાર્વત્રિક રૂપે પ્રમાણે મળતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી વચ્ચેનો કાંગ્રેસનો મધ્યસ્થ સમઝેલો ગણિત તથા એકીકૃતતાને અમલમાં લાવવાના મોટા પ્રયાસો કર્યાં છે. તેમની સાંપ્રદાયિક સામાજિક બંધારણો અને વિચારોને આધુનિકતા સાથે મળાવવામાં આવેલા અમદાવાદને સમગ્ર કર્યાં છે. તેમની પ્રમુખ પ્રમાણે કાર્યો કરવામાં આવેલા અને પાટેલ એક મોટી માર્ગદર્શક થઈ છે. તેમની પટેલસર બંધુઓને આદર અને સંપ્રદાયિક એકતાને રાષ્ટ્રીય એકતામાં ધરાવેલું છે.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું જીવન અને કાર્ય એક અદ્વિતીય યોગદાન છે જે ભારતીય ઇતિહાસમાં અમર હશે. તેમનું સમર્પણ આદર અને પ્રેમ સાથે યાદ કરવામાં આવે છે.